Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil trajectcontrole in mijn straat. Kunnen jullie dit plaatsen?

Ik wil trajectcontrole in mijn straat. Kunnen jullie dit plaatsen?

De Vlaamse overheid investeert in trajectcontrole om de verkeersveiligheid te verhogen. We merken dat trajectcontrole zijn effect niet mist. Het zorgt ervoor dat weggebruikers zich beter aan de snelheid houden.

We gaan niet in op individuele vragen voor trajectcontrole, maar plaatsen deze volgens een vastgelegde prioriteitenlijst. Om de locaties voor trajectcontrole te bepalen, vertrekken we van een lijst met gevaarlijke wegvakken die opgesteld wordt op basis van de ongevallengegevens. Op basis daarvan stellen we een prioriteitenlijst samen.

Daarna bepalen we of snelheid ook werkelijk een probleem vormt op deze wegvakken. In dat geval nemen we de locatie op in de prioriteitenlijst.

Meer informatie over trajectcontrole leest u hier.