Overslaan en naar de inhoud gaan

K-R8: Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving

K-R8: Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

West-Vlaanderen

Missie:

De kracht van minder file, méér zuurstof en verbinding van onderuit. Kortweg K-R8, de roepnaam van dit project.
 

Wat?

Het K-R8 project is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen.

Alle actuele verkeersstatistieken zijn het erover eens: als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast! Dat betekent dat er nood is aan meer vlotte en veilige verbindingen tussen R8 en lokale invalswegen en snelwegen. Maar iets doen, betekent méér dan investeren in betere verkeersinfrastructuur.

Binnen dit verhaal past ook ruimtelijke verkenning. Onder de koepel van het K-R8 project wordt tegelijk gezocht naar hoe we ‘anders gaan verplaatsen’ als écht alternatief gaan zien en niet langer als plan B en wat daar ruimtelijk voor nodig is. In één adem worden thema’s zoals bereikbaarheid met fiets of openbaar vervoer, meer leefbare wijken, zuurstof voor ondernemen, ruimte voor groen en landschappelijke inpassing meegenomen. 

Wie?

De kracht van minder file, méér zuurstof & verbinding, kortweg K-R8 . Achter die roepnaam bundelen de Vlaamse Overheid, lokale en provinciale besturen en Intercommunale Leiedal hun krachten om de ruime R8-omgeving aan te pakken.

(Partners van de projectgroep zijn: Departement Omgeving, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de steden Kortrijk, Harelbeke en Wevelgem en de gemeenten Kuurne en Zwevegem en intercommunale Leiedal.)

 

Het onderzoeksproces

Het K-R8-project startte in 2017 met een verkennend mobiliteitsonderzoek.  Camera’s aan op- en afritten van invalswegen bij de R8 en wisselaars met snelwegen E17-A19-E403 brachten de verkeersstroom in kaart. Er werden vier dialoogmarkten en een online bevraging georganiseerd zodat ook omwonenden een inbreng hadden. Daaruit bleek dat het belang van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit moet worden onderstreept. 

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'K-R8 - Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving.' Hiermee wil de Vlaamse overheid samen met de Provincie West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal en de betrokken lokale besturen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid (het 'Ei') en Kortrijk-Oost (aan Evolis) verbeteren, met aandacht voor maatregelen in functie van de leefbaarheid van de omgeving. 

In het kader van het GRUP werd er van 8 oktober 2019 tot en met 6 december 2019 een publieke consultatie georganiseerd door het Departement Omgeving. Daarbij kon iedereen kennis nemen van het planvoornemen en de methodiek van het onderzoek. Iedereen kon ook suggesties doen voor (bijkomende) alternatieven die in het kader van de planmilieueffectenrapportage onderzocht zullen worden. In die milieueffectenrapportage zullen alle verkeerskundig haalbare oplossingen voor Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, met of zonder sluiting van de ringweg R8, uit het verkennend mobiliteitsonderzoek verder worden onderzocht op hun milieueffecten. 

De nodige informatie over de voorbije inspraakperiode K-R8 kan je terugvinden op de projectwebsite https://www.k-r8.be

Op basis van de inspraakreacties zal de startnota worden verfijnd. 
De Vlaamse Regering zal vervolgens een eerste beslissing over het plan nemen na deze publieke raadpleging.