Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Steenweg op Asse

Herinrichting van de Steenweg op Asse

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) in Kokejane (Herne) over een afstand van vier kilometer, van het kruispunt van de Terlindenstraat tot aan grens met het Waals Gewest. Wegen en Verkeer zal de weg veiliger maken voor fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. Op haar investeringsprogramma heeft Wegen en Verkeer een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken in 2022.

Situering project

20200331_LIGGING_N285_StwgOpAsse_Herne_Herinrichting

Over een afstand van vier kilometer plant Wegen en Verkeer de de volgende vernieuwingen:

  • veilige fietspaden: verhoogd binnen de bebouwde kom, gescheiden van de rijweg buiten de bebouwde kom 
  • overzichtelijker, veiliger kruispunt aan de Terlindenstraat: de manier waarop dit verwezenlijkt zal worden, is nog niet bekend 
  • beter uitgeruste, comfortabele bushaltes 
  • volledige heraanleg van de rijweg (inclusief de funderingen) 
  • nieuwe verlichting 
  • gescheiden rioleringsstelsel (door Aquafin): er komt een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Dat is beter voor het leefmilieu. 

Stand van zaken

Er is vandaag nog geen gedetailleerd voorontwerp voor dit project. Er is een consensus over de hoofdprincipes (de hierboven opgesomde verbeteringen), maar waar de fietspaden precies zullen liggen, waar er parkeerstroken aangelegd worden, welke materialen Wegen en Verkeer zal gebruiken, ... is nog niet bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal Wegen en Verkeer dit bekendmaken via deze webpagina.  

 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website