Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Tiensesteenweg (N223) in Lubbeek

Herinrichting Tiensesteenweg (N223) in Lubbeek

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Ontwerpstudie herinrichting

In 2019 start een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met een ontwerpstudie over de Tiensesteenweg (N223) in Lubbeek. Het gaat over het stuk tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge (vanaf tweehonderd meter voor het kruispunt met de Looikensstraat als je vanuit Tienen komt) en het kruispunt met de Helstraat en de Boutersemstraat in Lubbeek. Het centrum van Binkom maakt geen deel uit van dit project, aangezien het recent al werd heringericht.

 

Situeringskaart N223 Tiensesteenweg Lubbeek

Belangrijkste doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de herinrichting zijn:

  • Aanleg van veilige fietspaden  
  • Aanpassing van de weginrichting aan de gangbare, veilige snelheidsregimes (max. 30 km/u in een schoolomgeving, 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de bebouwde kom). Dit betekent mogelijk ook de creatie van zogenaamde 'poorteffecten', versmallingen of asverschuivingen om aan te geven aan de weggebruiker dat hij een bewoonde zone of een centrum binnenkomt.
  • Verbetering van de bushaltes
  • Verbetering van de waterhuishouding en mogelijk de volledige heraanleg van de riolering

De herinrichting van de Tiensesteenweg zal ook gepaard gaan met een terreinprofilering, een aanpassing aan de niveauverschillen van de omgeving. Dit is noodzakelijk omdat de weg moet worden verbreed om veilige fietspaden aan te leggen.

Startdatum nog onbekend

Wanneer de eigenlijke herinrichting van de weg zal starten, kan Wegen en Verkeer op dit moment niet zeggen. Momenteel zijn er geen kredieten gebudgetteerd voor de herinrichting. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat bekendmaken op deze webpagina.