Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat (N467) in Berlare

Heraanleg Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat (N467) in Berlare

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

De gewestweg N467 (Brugstraat, Emiel Hertecantlaan en Frankrijkstraat) loopt dwars door Berlare. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Berlare werken al enige tijd aan de plannen voor een grondige heraanleg van de gewestweg. Van aan de Warande tot aan de Scheldebrug wordt de N467 heringericht met veilige fiets- en voetpaden, goede oversteekplaatsen, comfortabele bushaltes en aandacht voor groen. Ook het Sint-Annapleintje wordt mee heraangelegd. Onder het nieuwe wegdek komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 

Waarom zijn de werken nodig?

Door het centrum van Berlare loopt de N467, een drukke weg met veel doorgaand verkeer. Van Warande tot de brug over de Schelde in Schoonaarde richten we de weg opnieuw in. Zo maken we het wegbeeld duidelijker en kunnen fietsers en voetgangers zich vlot en veilig verplaatsen. We maken gebruik van de werken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen: afval- en regenwater krijgen een aparte riolering.

Wat houden de werken in?

Overzichtskaart doortocht Berlare

Fietsers en voetgangers

De voetpaden langs de N467 worden vernieuwd. Op verschillende plaatsen leggen we ook fietspaden aan. Waar fietspaden niet mogelijk zijn, werken we met fietssuggestiestroken.

Vlakbij de Scheldebrug wordt de rijweg aangelegd met een middenberm. Auto’s die van de brug komen moeten afremmen. Fietsers en voetgangers steken veilig over via de middenberm en hoeven niet in één keer de weg te kruisen.

Parkeren

Op verschillende plaatsen langs de N467 komen parkeerplaatsen. We voorzien zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan parkeren langs één of beide zijden van de weg.

Op het Sint-Annaplein komen 27 parkeerplaatsen

Heraanleg van het Sint-Annaplein

Heraanleg Sint-Annaplein

De verkeerscirculatie op het pleintje wijzigt: helemaal rond het Sint-Annaplein rijden zal niet meer mogelijk zijn. De Melkerijstraat sluit niet meer rechtstreeks aan op de gewestweg.

De kapel op het plein blijft behouden. Daarnaast  er is ruimte voor groen (bomen en struiken),  voldoende parkeerplaatsen met een duidelijke in- en uitrit en een fietsenstalling. De bushalte langs de gewestweg krijgt schuilhuisjes.

Timing

Het voorontwerp is klaar en wordt voorgesteld. In 2020 volgt het defintief ontwerp. Daarna volgen de verwervingen van de gronden en woningen. De uitvoering van de werken gebeurt vanaf 2022.

Infomarkt

Op donderdag 19 september 2019 kwamen de partners de plannen aan alle geïnteresseerden voorstellen. Aan de hand een presentatie en panelen is het project uitgebreid voorgesteld. Experten waren aanwezig om de vragen te beantwoorden. 

Documenten van de infomarkt