Overslaan en naar de inhoud gaan

Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel: aanleg busbaan en dubbelrichtingsfietspad

Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel: aanleg busbaan en dubbelrichtingsfietspad

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Herinrichting Haachtsesteenweg

Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel, ter hoogte van de militaire luchthaven van Melsbroek. Tussen de Stationslaan en de Tervuursesteenweg (N227) wordt een busbaan aangelegd om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen. Ook komt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad om de veiligheid voor fietsers te verhogen. 

Timing van dit project

Dit project bevindt zich momenteel in de fase van de onteigeningen. De werken zelf starten volgens de huidige planning in 2022. Zodra er meer informatie is, zullen we hierover communiceren op deze webpagina en met brieven aan de omwonenden.

Situering

 

 

Situeringskaart Haachtsesteenweg Steenokkerzeel
Huidige situatie Haachtsesteenweg Steenokkerzeel

De huidige situatie langs de Haachtsesteenweg (N21)

 

De huidige situatie: problemen met doorstroming en verkeersveiligheid

Dit project bevindt zich op de Haachtsesteenweg (N21) in Melsbroek (Steenokkerzeel), ter hoogte van de militaire luchthaven, tussen het kruispunt met de Stationslaan en de Tervuursesteenweg (N227). De herinrichting is noodzakelijk om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit stuk van de gewestweg te verbeteren. Uit studies van De Lijn blijkt dat het busverkeer aanzienlijke vertragingen oploopt op de gewestweg, zowel aan het kruispunt met de Stationslaan als met de Tervuursesteenweg. Ook de situatie voor fietsers is niet ideaal. De huidige fietspaden, eenrichtingsfietspaden langs beide kanten, liggen op sommige plekken dicht bij de rijweg en zijn te smal. Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Met de herinrichting van de Haachtsesteenweg wil Wegen en Verkeer deze problemen oplossen.

 


Het ontwerp

Afgescheiden dubbelrichtingsfietspad 

Om de veiligheid voor de fietsers te verhogen, wordt de fietsinfrastructuur grondig aangepast. In plaats van de huidige eenrichtingsfietspaden aan beide kanten van de rijweg, komt er in in de toekomst een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van Melsbroek (de noordelijke kant van Haachstesteenweg.) Het dubbelrichtingsfietspad wordt bovendien afgescheiden van de rijweg door een groenzone of een haag.

Busbanen voor vlotter openbaar vervoer

Om de doorstroming voor het openbaar vervoer aan de kruispunten te verbeteren, legt Wegen en Verkeer busbanen aan voor het openbaar vervoer. Deze busbanen lopen in beide richtingen op de Haachtsesteenweg tot aan de kruispunten. De busbaan in de richting van Haacht loopt van de bushalte ‘Melsbroek Geerensstraat’ tot aan het kruispunt van de Tervuursesteenweg. De busbaan in de richting van Brussel start ook aan deze bushalte en loopt tot aan het kruispunt met de Stationslaan. Aan beide kruispunten komt bovendien een ‘bijzonder overrijdbare bedding’ (ook wel BOB genoemd) van ongeveer 40 meter te liggen, waarop geen autoverkeer wordt toegelaten. Op deze manier kunnen bussen op een vlotte manier langs het stilstaand verkeer rijden om de kruispunten te bereiken. Deze ingreep moet de doorstroming voor het openbaar vervoer grondig verbeteren. Voor het autoverkeer blijven overal op de Haachtsesteenweg twee rijstroken beschikbaar, in beide richtingen. 

 

Wat is het verschil tussen een busbaan en een bijzonder overrijdbare bedding? 

  • Een busbaan is een bijzondere rijstrook die is voorbehouden voor lijn- en schoolbussen, taxi’s en spoeddiensten. Als autobestuurder mag je heel even gebruik maken van dit bijzonder rijvak om voor te sorteren of af te slaan. 
  • Een bijzonder overrijdbare bedding (BOB) is enkel voorbehouden voor bussen of trams en spoeddiensten. Auto’s zijn dus in principe nooit toegelaten op dit rijvak.
Busstrook en BOB

De toekomstige situatie

Op deze impressies ziet u hoe de Haachtsesteenweg in de buurt van het kruispunt met de Stationslaan er in de toekomst uit zal zien. Het dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden met een groenzone, ligt aan de noordkant van de rijweg. De twee rijstroken voor het autoverkeer in beide richtingen blijven behouden. De busbaan in de richting van Brussel komt op de linkerrijstrook te liggen. 

 

Haachtsesteenweg Steenokkerzeel N21
Haachtsesteenweg Steenokkerzeel 2