Overslaan en naar de inhoud gaan

Oproep tot installatie en exploitatie van kiosken met sanitaire voorzieningen op parkings langs autosnelwegen

We beheren met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meerdere dienstenzones (autosnelwegparkings). Deze dienstenzones zijn in de eerste plaats als een ‘rustpunt’ voor de autosnelweggebruiker. Maar sommige van deze dienstenzones zijn nog niet uitgerust met sanitaire voorzieningen. Om de rustende gebruikers te voorzien van deze basisdienst organiseren we daarom deze oproep.

Doelstellingen

De projectoproep tot installatie en exploitatie van kiosken met sanitaire voorzieningen op parkings langs autosnelwegen moet onderstaande dienstenzones voorzien van deze basisdienst:

  • Peutie (E19 beide richtingen)
  • Everberg (E40 beide richtingen)
  • Walshoutem (E40 richting Brussel)

Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op: Hoofdopdracht: 45223710.

Bijkomende opdracht: 45232460-4, 45332400-7, 4521500-2 en 50760000-0.

Geïnteresseerde exploitanten moeten (per perceel) hun offerte (bestaande uit een kandidaatstellingsformulier, projectbeschrijving en andere verplichte bijlagen) indienen tegen uiterlijk 18 juli 2024. Volgende percelen worden aangeboden:

  • perceel 1: dienstenzones Peutie (E19 beide richtingen)
  • perceel 2: dienstenzones Everberg (E40 beide richtingen)
  • perceel 3: dienstenzone Walshoutem (E40 richting Brussel)

Vervolgens zal het AWV de kandidaten beoordelen. Als er meerdere kandidaten per locatie zijn, zal er een beoordeling gebeuren op basis van de ondervermelde toekenningscriteria. 

Procedures - hoe deelnemen?

Kandidaatstellingsformulier

Geïnteresseerde ondernemingen kunnen hun kandidatuur met bijhorende documenten indienen per e-mail bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Centrale Dienstverlening op het volgende mailadres: cd@mow.vlaanderen.be, t.a.v. Tom Debruyn en dit uiterlijk tegen 18 juli 2024. Voor de kandidatuur moet u het kandidaatstellingsformulier gebruiken (de opgesomde volgorde van bijlagen is verplicht te respecteren).

Lees verder in het .pdf-document "Oproep kandidaatstelling installatie en exploitatie van kiosken met sanitaire voorzieningen".