Overslaan en naar de inhoud gaan

Opdrachtencentrale Hoppinzuilen

Voor het leveren, plaatsen, onderhouden van Hoppinzuilen en kleine bewegwijzering op Hoppinpunten hebben we een contract. Die raamovereenkomst is opgezet als een opdrachtencentrale zodat ook lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, de NMBS, de Vlaamse Waterweg en andere entiteiten van de Vlaamse Overheid daarvan kunnen afnemen.

Wil je als entiteit informatiezuilen plaatsen met het oog op de uitbreiding van het vervoersconcept Hoppin? Dan zorgen wij voor een degelijke oplossing. De Hoppinzuilen binnen de raamovereenkomst zijn informatiezuilen met analoge kaarten, informatie en iconen. Zij informeren reizigers rond vervoers- en overstapmogelijkheden en andere diensten. Met deze overeenkomst streven we ook naar gelijkvormigheid in Hoppinzuilen op Hoppinpunten in heel Vlaanderen.

Wij treden op als aankoopcentrale en als deelnemende entiteit. We zorgen voor de opdrachtdocumenten, de gunning en de sluiting van de overeenkomst. Maar onze coördinerende rol blijft beperkt tot de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de aankoopcentrale in zijn geheel. Andere overheden in Vlaanderen kunnen zich als ‘deelnemende entiteit’ aansluiten bij deze raamovereenkomst en Hoppinzuilen bestellen volgens de bepalingen in de raamovereenkomst.

De overeenkomst heeft een maximale duur van 48 kalendermaanden en bestaat uit 2 deelopdrachten:

  • een deelopdracht ‘leveringen en werken’
  • een deelopdracht ‘onderhoud na waarborgperiode’. 

Meer informatie hierover vindt u op de webpagina van de raamovereenkomst.

Gemeenten die willen aansluiten bij de raamovereenkomst moeten een toetredingsovereenkomst ondertekenen. Die overeenkomst bezorgt u daarna per mail aan cd@mow.vlaanderen.be

Toelichting contract voor gemeenten

Eind november gaven we samen met de contractant een digitale toelichting voor gemeenten die een beroep willen doen op het contract Hoppinzuilen. De opname daarvan kan je hieronder herbekijken.

Downloads