Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken vernieuwing kruispunt Kristalpark gaan van start

Werken vernieuwing kruispunt Kristalpark gaan van start

Maandag 8 januari 2024 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Lommel met de werken aan het kruispunt van de Ringlaan (N71) met de Gerard Mercatorstraat. De rotonde verdwijnt en maakt plaats voor een kruispunt met slimme verkeerslichten en bypasses voor niet-kruisende verkeersbewegingen. Dat moet de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming op de Ringlaan verbeteren. De werken duren tot in de loop van mei 2024, onder voorbehoud van gunstige weer- en werfomstandigheden. Het Kristalpark en de Ringlaan blijven bereikbaar.

De aannemer werkt in drie fases om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de werken blijft verkeer op de Ringlaan (N71) mogelijk over één rijstrook per rijrichting met een snelheidsbeperking. In fase 1, vanaf 8 januari bereidt de aannemer de werfzone ‘s nachts voor door de rotonde op te breken. De rotonde en de Gerard Mercatorstraat blijven wel toegankelijk via versmalde rijstroken.

Kristalpark tijdens werken toegankelijk via Edward Anseelestraat

In de tweede fase vernieuwt de aannemer de zuidelijke kant van het kruispunt en de Gerard Mercatorstraat. Die straat is dan afgesloten vanaf de Ringlaan. Vanaf dan en tot het einde van de werken is het Kristalpark bereikbaar via de Edward Anseelestraat. Daar verdwijnt het middeneiland op de Ringlaan. Er komen tijdelijke verkeerslichten die aangepast zijn aan uitzonderlijke transporten. In de Edward Anseelestraat geldt een parkeerverbod.

Ook het kruispunt van de Louis Pasteurstraat met de Gerard Mercatorstraat wordt vernieuwd. De Louis Pasteurstraat blijft bereikbaar vanaf Balendijk met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer. 

Gerard Mercatorstraat rechts in, rechts uit

Tenslotte wordt in de derde fase de noordelijke kant vernieuwd. Dan is de Gerard Mercatorstraat bereikbaar via het principe rechts in, rechts uit. Dat betekent dat verkeer komende uit Mol de straat kan inrijden. Verkeer dat het Kristalpark verlaat via de Gerard Mercatorstraat kan enkel richting Lommel rijden. Het Kristalpark is ook bereikbaar via de Edward Anseelestraat.

Ontwerp houdt rekening met groei Kristalpark

In het ontwerp is rekening gehouden met uitzonderlijk transport, de afwikkeling via de Edward Anseelestraat en een groeimarge van het Kristalpark. Het vernieuwde kruispunt aan de Gerard Mercatorstraat wordt een volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. Voor een veilige en vlotte uitstroom richting Lommel komt er een invoegstrook op de Ringlaan. Hiervoor wordt de Edward Anseelestraat deels afgesloten. Uitgaand verkeer richting Lommel blijft wel mogelijk. Het L-kunstwerk wordt verplaatst naast de N71, komende van Mol.

Veiliger verkeer en betere doorstroming door slimme verkeerslichten

De slimme verkeerslichten regelen alle kruisende verkeersstromen van het kruispunt. Drie verkeersbewegingen vallen buiten de lichtenregeling. Het gaat om het doorgaand verkeer van Lommel richting Mol, verkeer komende van Mol naar het Kristalpark en de rechtsaf beweging uit het Kristalpark via de Gerard Mercatorstraat richting Lommel. De aanpassingen dragen bij tot een betere doorstroming van het doorgaand en industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark. Vlaanderen investeert zo’n 1,3 miljoen incl. btw.

Meer informatie

Meer info over de werken, het ontwerp en de verschillende fases op wegenenverkeer.be/lommel.