Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken op Wolvertemsesteenweg Grimbergen op schema

Werken op Wolvertemsesteenweg Grimbergen op schema

Wegen en Verkeer werkt sinds begin oktober aan de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. De eerste fase van de werken, de rioleringswerken, zit nog goed op schema. Tussen Kerst en Nieuwjaar neemt de aannemer bouwverlof en is er geen activiteit op de werf. Vanaf 4 januari 2021 wordt er verder gewerkt aan de nieuwe riolering en legt de aannemer ook een tijdelijke parking aan in de Stationsstraat voor de bezoekers en de klanten van de handelszaken op de Wolvertemsesteenweg. Volgens de huidige planning duren de volledige werken nog tot begin 2022.

 

Rioleringswerken lopen na nieuwjaar verder
Vlak voor het bouwverlof liggen de ingrijpende rioleringswerken nog steeds op schema. De voorbije twee maanden was de aannemer druk in de weer met het plaatsen van de verschillende soorten rioleringsputten en het voorbereiden van de ondergrond voor het persen van de nieuwe rioleringsbuizen. De rioleringswerken lopen ook na nieuwjaar verder en zullen ongeveer tot de zomer van 2021 duren. 

 
Fasering van de werken

 

Aanleg tijdelijke parking Stationsstraat in eerste week januari

Begin januari zal ook de tijdelijke parking in de Stationsstraat worden aangelegd. Bezoekers en klanten van de handelszaken op de Wolvertemsesteenweg krijgen op die manier een extra parkeeralternatief in de directe omgeving van de handelszone. 

ontdek de parkeermogelijkheden 

 

Overzichtelijker en hedendaags wegbeeld voor alle weggebruikers

Naast ingrijpende rioleringswerken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen, wordt de Wolvertemsesteenweg ook bovengronds heringericht tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het bufferbekken aan de Kloosterpoort. Er worden comfortabele en veilige fietspaden aangelegd en afslagstroken naar de Keienberglaan en de Beiaardlaan moeten zorgen voor een vlottere doorstroom van het verkeer en een duidelijker wegbeeld. Ook de parkeerstrook op de Wolvertemsesteenweg, ter hoogte van de handelszone, wordt in een laatste fase opnieuw aangelegd.