Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken kruispunt Kristalpark naar volgende fase

Werken kruispunt Kristalpark naar volgende fase

Tijdens deze laatste fase vernieuwt AWV de noordelijke kant van het kruispunt Ringlaan (N71) met de G. Mercatorstraat. Verkeer komende uit de richting van Mol kan hier opnieuw rechtsaf naar het Kristalpark rijden. Het industriepark verlaten gebeurt nog via de Edward Anseelestraat. 

Ontwerp houdt rekening met groei Kristalpark

Het einde van de werken is voorzien in de loop van mei 2024. Het vernieuwde kruispunt aan de Gerard Mercatorstraat wordt een volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. In het ontwerp is rekening gehouden met uitzonderlijk transport, de afwikkeling via de Edward Anseelestraat en een groeimarge van het Kristalpark.

Uitgaand verkeer via Edward Anseelestraat tot einde werken

Uitgaand verkeer van het Kristalpark verloopt nog tot het einde van de werken enkel via de tijdelijke verkeerslichten aan de E. Anseelestraat. Via de G. Mercatorstraat kan het verkeer het Kristalpark dus nog niet verlaten. Dat was eerder zo voorzien voor de laatste fase, maar door de korte afstand tussen die uitrit en de tijdelijke verkeerslichten aan de E. Anseelestraat kan het verkeer niet efficiënt ritsen en zouden er opstoppingen kunnen ontstaan. 

Veiliger verkeer en betere doorstroming

Na de werken regelen slimme verkeerslichten alle kruisende verkeersbewegingen van het kruispunt. Drie verkeersbewegingen die niet kruisen, vallen buiten de lichtenregeling. Het gaat om het doorgaand verkeer van Lommel richting Mol, verkeer komende van Mol naar het Kristalpark en de rechtsaf beweging uit het Kristalpark via de Gerard Mercatorstraat richting Lommel. Die aanpassingen zullen de doorstroming van het doorgaand verkeer en het industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark bevorderen. 

 

Meer informatie over dit project is te vinden op deze webpagina