Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie voor herinrichting van de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid legt drie voorkeursalternatieven op tafel

Studie voor herinrichting van de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid legt drie voorkeursalternatieven op tafel

HET STUDIETEAM STELT DE ONDERZOEKSRESULTATEN VOOR OP TWEE INFOMARKTEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil vijf kruispunten op de A12 en N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid grondig herinrichten om de veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers te verbeteren. In november 2020 startte de onderzoeksopdracht voor de herinrichting en de tussenliggende weginfrastructuur. Voor de omliggende wijken focust de studie bijkomend ook op het creëren van een beter evenwicht tussen het verkeer en het leven rond een drukke verkeersas. Na een intens participatietraject werden drie voorkeursalternatieven voor de herinrichting grondig onder de loep genomen. Tijdens twee infomarkten, op 13 en 27 november 2023, krijgen alle geïnteresseerden uitleg van het studieteam over de onderzoeksresultaten. De Vlaamse Regering kiest een finaal voorkeursalternatief dat nadien verder uitgewerkt kan worden.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vandaag zijn vijf kruispunten op de A12 en N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid druk en onoverzichtelijk, wat de veiligheid op de A12 van Bist/Langlaarsteenweg tot en met Terbekehofdreef/ Atomiumlaan in het gedrang brengt. Daarom hebben deze kruispunten een grondige upgrade nodig. Naast de optimalisatie van de veiligheid en doorstroming voor zowel fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer, als het gemotoriseerd verkeer, moet de barrière die de A12 vormt ook zo veel mogelijk weg.”

De studieopdracht voor de herinrichting werd in november 2020 door AWV toegekend aan team A12, een samenwerkingsverband van drie studiebureaus: SBE, Antea Belgium en Transport & Mobility Leuven. DenS Communicatie ondersteunt het participatie- en communicatieproces. 

Ambitieuze plannen: grondige studie van alle mogelijke alternatieven via grootschalig participatietraject

De doelstellingen zijn ambitieus en om eraan te voldoen zijn ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Daarom werden voor de realisatie van een herinrichting alle mogelijke alternatieven en gevolgen ervan op mens en milieu in de afgelopen drie jaar grondig bestudeerd. Duizenden geïnteresseerde bewoners en bedrijven werkten mee aan de studie in een groot participatietraject. Op regelmatige tijdstippen gaven ze feedback waarmee team A12 verder aan de slag kon. Uiteindelijk leidde de uitgebreide studie tot drie voorkeursalternatieven waarbij de A12 deels of volledig ondertunneld wordt. Daarvan liggen nu alle onderzoeksresultaten op tafel. 

Drie voorkeursalternatieven: bezoek onze infomarkten

Tijdens twee infomarkten geven AWV en de onderzoekers van team A12 graag een inkijk in de onderzoeksresultaten van de drie voorkeursalternatieven. Bezoekers krijgen via informatiepanelen en ontwerpplannen uitleg, en ze kunnen ter plaatse vragen stellen aan het projectteam. Op maandag 13 en 27 november is iedereen welkom tussen 15.00 en 21.00 uur in Chalet De Hamer, della Faillelaan 21, 2630 Aartselaar.

Verder projectverloop

In de komende maanden evalueert de Vlaamse Regering de onderzoeksresultaten en is het aan haar om één voorkeursalternatief voor de herinrichting te kiezen. Dat gebeurt op basis van het voorontwerp van de MER-onderzoek (milieueffectrapport), het verkennende tunnelveiligheidsonderzoek en de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) die team A12 heeft uitgevoerd.

Nadien is het aan AWV om het gekozen alternatief verder uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Dat traject doorloopt dan nog een heel aantal stappen voordat de werken kunnen starten. Dat gaat onder andere over de opmaak van de unieke verantwoordingsnota, de aanvraag voor een omgevingsvergunning met een daarbij horend finaal milieueffectrapport (project-MER), de opmaak van finaal ontwerp, de aanstelling van een aannemer, enzovoort.

Meer informatie

Surf naar wegenverkeer.be/A12 om meer te weten te komen over de studie en hoe het onderzoek verlopen is. Na de infomarkten komt ook nog een presentatie online waarin het projectteam de onderzoeksresultaten toelicht.