Overslaan en naar de inhoud gaan

Start voorbereidende werken fietsbrug over Grote Ring

Start voorbereidende werken fietsbrug over Grote Ring

Volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de fiets- en voetgangersbrug over de Gouverneur Verwilghensingel (R71) aan het kruispunt met de Elfde-Liniestraat. Zo kunnen de nutsmaatschappijen hun werken voor de constructie van de brug vlot starten. De werken gebeuren buiten de spitsuren. Verkeer in de ruime omgeving kan hinder ervaren door de werken. 

Afbraak bestaande portieken over kruispunt

Midden januari gaat AWV de bestaande portieken met verkeerslichten afbreken en vervangen door tijdelijke verkeerslichten. De aannemer werkt buiten de spitsuren. Dat is op weekdagen tussen 9u en 15u, op woensdag tot 12u. Mogelijk neemt de aannemer dan tijdelijk één rijstrook van de Grote Ring in. Tijdens de werken zal er enige hinder zijn op de Grote Ring en in de omgeving. 

De tijdelijke verkeerslichten houden ook rekening met de cyclus op de Grote Ring. In functie van de werken worden de verkeerslichten, samen met die van de aanpalende kruispunten, aangepast om de doorstroming op de Grote Ring zo optimaal mogelijk te houden. Aan het einde van de werken komen nieuwe portieken met verkeerslichten. Deze worden ook afgestemd op de toekomstige trambusbaan van de HOV Hasselt-Maasmechelen.

Nieuwe inrit naar zijweg tot einde van de werken

In de loop van januari gaat AWV op de Grote Ring een nieuwe tijdelijke inrit naar de zijweg voorbereiden die later tijdens de werken in dienst wordt genomen. Buiten de spits neemt de aannemer dan mogelijk een rijstrook in om de werken te kunnen uitvoeren. 

Nutsmaatschappijen verplaatsen kabels en leidingen

Daarna zijn de nutsmaatschappijen aan zet. Zij moeten alle leidingen en kabels verleggen die in het tracé van de nieuwe brug lopen. De nieuwe kabels en leidingen komen deels onder de Grote Ring te liggen. Het gaat om complexe werken die zo’n zes maanden in beslag kunnen nemen.

Verbindende fiets- en voetgangersbrug

De huidige oversteekplaats over de Gouverneur Verwilghensingel ter hoogte van de Elfde-Liniestraat maakt plaats voor een verbindende fiets- en voetgangersbrug. De brug gaat het kruispunt veiliger maken voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een vlottere doorstroming op de Grote Ring. De nieuwe oversteek verbetert ook de verbinding tussen de scholen en de bushalte bij Plaza’H. De bestaande bomen langs de Grote Ring worden maximaal behouden en geïntegreerd in het ontwerp.

Meer info

Meer info over de werken op wegenenverkeer.be/hasselt.