Overslaan en naar de inhoud gaan

Plaatsing geluidsschermen langs R6 aan rotonde Heisbroekweg start 25 september

Plaatsing geluidsschermen langs R6 aan rotonde Heisbroekweg start 25 september

Op maandag 25 september start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de installatie van 500 meter extra geluidsschermen op de R6 ter hoogte van de Kasteellaan en Donk. De werken verlopen in twee fases. In de eerste fase, die tot midden oktober duurt, wordt de afrit Heisbroekweg richting Putte afgesloten. Alle verkeer moet omrijden via afrit Pasbrug. Doorgaand verkeer op de R6 naar Putte kan ter hoogte van de werken slechts over één rijstrook. In de tweede fase wordt de R6 richting Putte gedurende een viertal weekends afgesloten en rijdt verkeer via de rotonde Heisbroekweg. De plaatsing van deze geluidsschermen maakt geen deel uit van het lopende vergunningsdossier voor de doortrekking van de R6. Pas begin november wordt in dat dossier een uitspraak verwacht.

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trok eerder al budget uit voor extra geluidsschermen langs de R6 ter hoogte van de Kasteellaan en Donk. De minister zegde deze geluidsschermen toe als aanvulling op de milderende maatregelen die voorzien zijn volgens het project-MER. Deze schermen maken dus geen deel uit van het vergunningsdossier dat eerder dit jaar werd ingediend.

“De uitgevoerde geluidsmetingen toonden geen significante stijging aan, maar wel dat er effectief geluidshinder was en is. Daarom bekeken we dit dossier los van het project-MER voor de doortocht van de R6. Uiteindelijk besloten we om 500 meter extra geluidsschermen te voorzien aan de zuidkant van de rotonde Heisbroekweg. Die schermen worden nu geplaatst en hiermee verbeteren we de leefbaarheid van de bewoners”, vertelt minister Peeters.

Afrit Heisbroekweg naar Putte afgesloten, omrijden via afrit Pasbrug

Tijdens de voorbereidende werken van 25 september tot midden oktober wordt de afrit Heisbroekweg richting Putte afgesloten. Alle verkeer moet omrijden via afrit Pasbrug. Op de R6 ter hoogte van de werken rijdt verkeer naar Putte over één rijstrook in plaats van twee. Wanneer de schermen effectief geplaatst worden, wordt de R6 richting Putte afgesloten ter hoogte van de werken. Verkeer moet dan de afrit en de oprit aan de rotonde Heisbroekweg nemen om zo verder de R6 te nemen. Om de hinder te beperken, spreidt de aannemer deze werken over een viertal weekends in oktober en november. 

Stand van zaken omgevingsvergunning

AWV diende begin dit jaar een nieuwe aanvraag voor een vergunning in voor de doortrekking van de R6, de grote ring rond Mechelen. Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al sinds 2014 in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. De opmaak van het vergunningsdossier met project-milieueffectrapport (project-MER) kende een intensief traject. Afgelopen zomer was er nog een openbaar onderzoek. De resultaten daarvan worden nu verwerkt. Naar verwachting zal er begin november een uitspraak zijn over het al dan niet verkrijgen van een omgevingsvergunning. Indien die wordt verkregen, start de productie van twee kilometer nieuwe geluidsschermen. De plaatsing ervan langs de R6 zal dan ten vroegste in het voorjaar van 2024 zijn.

Doortrekking van de R6 in het kort

De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de Putsesteenweg (N15) die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg. AWV investeerde zo in een vlottere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen, een betere ontsluiting richting de E19, meer leefbaarheid, minder sluipverkeer in de plaatselijke gemeenten en meer veilige fietsinfrastructuur. Voor alle informatie over de omgevingsvergunningaanvraag en het project-MER voor de doortrekking van de R6, check wegenenverkeer.be/R6MER.