Overslaan en naar de inhoud gaan

Oproep tot kandidaatstelling voor uitrol ultrasnelladers (≥150 kW) op parkings langs autosnel- en gewestwegen.

Oproep tot kandidaatstelling voor uitrol ultrasnelladers (≥150 kW) op parkings langs autosnel- en gewestwegen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. Om het elektrisch rijden op niveau van de Vlaamse overheid te stimuleren, wordt op specifieke locaties ruimte ter beschikking gesteld om elektrische laadinfrastructuur te bouwen en te exploiteren. De projectoproep ‘uitrol ultrasnelladers (>150kW) op parkings langs autosnel- en gewestwegen’ heeft als doel om snellaadinfrastructuur langs de grote verkeersassen met laadpunten om de 25 km versneld te realiseren. Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, voornamelijk aangedreven door oplaadbare batterijen, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk. De Vlaamse Overheid voorziet hiervoor de nodige incentives zodat laadpaalexploitanten toekomstgerichte snellaadinfrastructuur op deze strategische locaties uitbouwen.

Er kan een financiële tegemoetkoming verkregen worden voor de laadpalen en de aanleg van nutsleidingen (incl. verdelingskast, MS-cabines, et cetera). Hieronder worden de procedure en de deelnemingsvoorwaarden toegelicht, wordt verduidelijkt hoe de financiële tegemoetkoming verkregen kan worden en wordt tot slot een overzicht gegeven van de mogelijke locaties.

Meer informatie via de downloads.