Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen - voorlopig onteigeningsbesluit van 13 april 2022 - herinrichting van het kruispunt van de R32 met de Honzebrouckstraat, aanleg van een fietstunnel te Hooglede

Openbaar onderzoek onteigeningen - voorlopig onteigeningsbesluit van 13 april 2022 - herinrichting van het kruispunt van de R32 met de Honzebrouckstraat, aanleg van een fietstunnel te Hooglede

Krachtens het besluit van 13 april 2022 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan 1M3D8J G 121709 00 voor de aanleg van een fietstunnel langs de R32 met de Honzebrouckstraat en Beverenstraat in Hooglede voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan 1M3D8J G 121709 00 aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 27 maart 2023 tot en met 25 april 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Hooglede, Dienst Omgeving, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, https://wegenenverkeer.be/, en via de website van de gemeente, https://www.hooglede.be/producten/detail/784/openbare-onderzoeken-en-bekendmakingen.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 25 april 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge of gericht aan de gemeente Hooglede, Dienst Omgeving, Marktplaats 1 te 8830 Hooglede.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Onteigeningsplan
  • Projectnota
  • Ontwerpplan