Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen - N403 Sint-Gillis-Waas

Openbaar onderzoek onteigeningen - N403 Sint-Gillis-Waas

Krachtens het besluit van 14 juli 2020 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan voor de realisatie van de aanleg van riolering en fietspaden langs gewestweg N403 tussen Vosdreef en Vlasrootstraat voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 15 september 2023 tot en met 15 oktober 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage in het Administratief en Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: www.wegenenverkeer.be/nieuws/openbaar-onderzoek-onteigeningen-n403-sint-gillis-waas en via de website van de gemeente: www.sint-gillis-waas.be/openbare-onderzoeken.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2023 ingediend worden met een aangetekende brief, gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de gemeente Sint-Gillis-Waas, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplan
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota en bijlage