Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek N165 Averboodsebaan Laakdal

Op 3 mei 2022 werd, overeenkomstig artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsbesluit, voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van fietspaden langs de N165 in Laakdal een voorlopig onteigeningsbesluit genomen door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, met bijhorende onteigeningsplannen en projectnota.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsbesluit aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 2 mei 2024 tot en met 1 juni 2024.

Het voorlopig onteigeningsbesluit en bijhorende documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal – inzage op afspraak te maken via de dienst Openbare werken, openbare.werken@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.

U kan de documenten ook digitaal raadplegen via de website van de gemeente Laakdal (www.laakdal.be/onteigeningsbesluit-

averboodsebaan
) en op www.vlaanderen.be/onteigening-door-de-overheid/onteigeningen.

U kan schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren tot uiterlijk 1 juni 2024 indienen via een aangetekend schrijven aan het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen, Patrimonium en Grondbeheer, Koning Albert II Laan 15 bus 420, 1210 Brussel of gericht aan de gemeente Laakdal, Dienst Openbare werken, Markt 19, 2430 Laakdal en op www.vlaanderen.be/onteigening-door-de-overheid/onteigeningen.