Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek - N111 Kalmthout, Achterbroeksteenweg

Openbaar onderzoek - N111 Kalmthout, Achterbroeksteenweg

Krachtens het besluit van 5 oktober 2021 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van de N111 Achterbroeksteenweg in Kalmthout voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Kalmthout, Dienst mobiliteit, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout – inzage op afspraak te maken via telefonisch contact 03 / 376.49.14 of via mobiliteit@kalmthout.be.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer https://wegenenverkeer.be/nieuws/openbaar-onderzoek-n111-kalmthout-achterbroeksteenweg en via de website van de gemeente Kalmthout https://www.kalmthout.be

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 30 september 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen of gericht aan de gemeente Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplannen
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota