Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondernemers en bewoners gaan aan de slag voor nieuwe weginfrastructuur in Kortessem-centrum

Ondernemers en bewoners gaan aan de slag voor nieuwe weginfrastructuur in Kortessem-centrum

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kortessem organiseerden gisterenavond een workshop over de herinrichting van de Dorpsstraat en de Daaleindestraat (N76). Burgers en ondernemers bogen zich over hun ideale weginrichting: de breedte van de fiets- en voetpaden, de invulling van parkeerplaatsen en de rijweg. AWV gaat verder aan de slag met de resultaten om tot een gedragen vernieuwing te komen. 

Participatief traject 

Wegen en Verkeer werkt samen met de inwoners van Kortessem aan de herinrichting van de Dorpsstraat en de Daaleindestraat (N76). Eind 2023 organiseerde AWV samen met de gemeente Kortessem twee workshops, toen over zowel de Hasseltsesteenweg (N20) als de Dorpsstraat (N76). Overheidsdiensten, bewoners en ondernemers uitten hun noden en wensen. Het resultaat van de workshops vorig jaar zijn de zogenaamde ‘ambities’, met onder andere een veilige schoolomgeving, een leefbare woonkern met evenwichtig verkeer, comfortabel en veilig fietsen. 

Aan de slag voor het ideale centrum 

Gisterenavond hebben burgers en ondernemers hun ideale centrum getekend. Ze dachten na over de rijweg, de fiets- en voetpaden, terrassen en parkeer- en oversteekplaatsen. Daarna werden ze uitgedaagd om te kijken door de bril van andere personae. Deze personae zijn gebaseerd op uitvoerige interviews met 24 Kortessemnaren over hun gebruik van de Dorpsstraat en de Daaleindestraat. De oefening dwong om na te denken hoe anderen de omgeving gebruiken. 

Gemeenschappelijke punten 

Veiligheid en doorstroming kwamen duidelijk als gemeenschappelijke verbeterpunten naar voren. Wat betreft veiligheid voor actieve weggebruikers spelen snelheid, de hoeveelheid sluip- en zwaar verkeer en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden een grote rol. Het dorpse karakter van Kortessem kan nog meer benadrukt worden door een beter leesbare indeling, groene doorsteken en een verdere ontwikkeling van het kerkplein. Over de aanwezigheid van bomen waren de deelnemers positief, mits goed onderhoud en slimme inrichting met aandacht voor parkeerplaatsen. 

Ontwerpplannen 

Wegen en Verkeer gaat vervolgens deze eerste fase van het onderzoek verwerken en evolueren richting de startnota. Studies verlopen immers volgens een vastgelegde procedure. In de startnota worden de grote principes van de weginrichting vastgelegd. Het finale ontwerp is nog niet in zicht. 

Belangrijk: in Kortessem loopt ook een traject over de Hasseltsesteenweg (N20). Daarover krijgen de Kortessemnaren aanstaande maandag 13 mei 2024 meer info tijdens een infomarkt.

 

Meer info: op de projectpagina