Overslaan en naar de inhoud gaan

De uitgestoken hand

De uitgestoken hand

Vanuit Agentschap Wegen en Verkeer proberen we standaardisatie en digitalisatie hoge prioriteit te geven. We stellen daarbij de Object Type Library (OTL) voorop, een bibliotheek waarin alle (infrastructuur)assets in onze publieke ruimte op een eenduidige manier worden gedefinieerd. Uiteraard beseffen we ook dat zo een grote (digitale) stap niet vanzelfsprekend is. In deze rubriek gaan we de komende nieuwsbrieven dan ook telkens de aandacht laten gaan naar één van onze beschikbare applicaties die u kunnen helpen bij het werken met de OTL. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad over de ‘OTL Wizard Tool’. Alle informatie daarrond is nog steeds beschikbaar op onze website. Nu is het de beurt aan de beschikbare ‘OTL Dynamo Scripts’.

Eén manier om te werken met de OTL, is om OTL-data aan objecten te koppelen in Autodesk Civil3D. En wie aan automatiseren binnen Civil3D denkt, komt al gauw uit bij Dynamo, het visueel programmeerplatform dat o.a. in Civil3D zit ingewerkt. (Wat is Dynamo?)

Enkele handige functies hebben we beschikbaar gemaakt als custom package, de OTL_MOW_Toolkit

Met deze Dynamo OTL_MOW_Toolkit kan je ondermeer:

  • OTL-conforme Property Sets aanmaken op basis van een OTL SQLite subset (Wat is een subset?)
  • Een CSV met OTL-data en WKT-geometrie visualiseren in een DWG
  • Property Set data uit de DWG naar een CSV-bestand extraheren
  • Alle lege assetId’s in OTL Property Sets vervangen door een random waarde (guid)
export dynamo toolkit

De OTL_MOW_Toolkit bestaat uit enkele custom nodes (scripts), verzameld in een online package. Deze kan je dan ook via de “Online Package Search” terugvinden en installeren. 

(De custom nodes gebruiken enkele functionaliteiten uit de Civil3DToolkit, gepubliceerd door Autodesk. Bij installatie van de OTL_MOW_Toolkit zal deze dependency automatisch mee gedownload worden.)

Meer info kan je lezen in het ‘BIM Starterspakket’ of in de uitgebreide handleiding van de OTL_MOW_Toolkit, beschikbaar in het Dynamo package zelf.