Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM4Infra 2022 22/11/2022

BIM4Infra 2022 22/11/2022

BIM4Infra 2022

bannerBIM4Infra

Na een geslaagde eerste editie in 2019 was het afgelopen dinsdag (22/11) eindelijk zover. Voor de 2de maal vond het event BIM4Infra plaats in het VAC te Gent. Een inspirerende dag rond BIM voor iedereen actief binnen de infrastructuursector.

Daar de eerste editie nog georganiseerd werd vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer (“AWV op weg met BIM”), werd dit jaar het initiatief genomen vanuit het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Een duidelijk signaal dat de digitale transformatie is ingezet binnen het volledige beleidsdomein en dat BIM-gericht werken een breder draagvlak krijgt binnen de Vlaamse Overheid.

De meer dan 250 inschrijvingen voor het event geven aan dat er nood is aan een platform voor het delen van kennis rond BIM in de infrastructuursector.

Met 15 parallelle sessies was er voor ieders wat wils. Onder de titels “Design BIM”, “Build BIM” en “Shape BIM” kwamen zowel technische uiteenzettingen als praktijkvoorbeelden aan bod. Zowel vanuit het standpunt van de overheid, als vanuit het standpunt van studiebureau´s en aannemers. Geen eenrichtingsverkeer, maar een gezonde mix van alle betrokken partijen binnen een project. In de wandelgangen was ook meermaals te horen “BIM doen we samen”.

Wij kijken alvast uit naar een volgende editie!

Wil je alles nog eens rustig nalezen, andere mensen inspireren of de informatie doorvertellen? Of wil u aan de slag gaan met de informatie uit de presentaties? U kan ze vanaf nu raadplegen op onze website.

Welkomstwoord
Natasha Blommaert nam ons even terug mee in de tijd en stond even stil bij de weg die we hebben afgelegd. Maar gaf ook een blik op de toekomst.

Van CAD naar BIM in infrastructurele projecten
Een blik op het veranderingstraject binnen SBE in functie van hun BIM-projecten, zoals de Royerssluis. De uitdagingen, de valkuilen, de tegenslagen en de successen.

De weg naar een Digital Twin
Het gebruik en toepassen van BIM als bouwsteen voor de Digital Twin bij Port of Antwerp-Bruges.

Projectondersteuning met het praktische starterspakket
Het starterspakket bundelt alle verschillende BIM-documenten, technische documentaties, handige tools, websites, ... enz. Eén pakket om aan de slag te gaan!

Het recept voor een gestructureerd project – Haute CuisBIM
Welke ingrediënten zijn nodig om samen tot het vooropgestelde resultaat te komen?
Een praktische insteek aan de hand van de projecten Arsenaalverbinding in Mechelen en Steenbruggebrug in Steenbrugge.

OTLMOW: OTL-conforme data beheren met Python
OTL-conforme data aanleveren voor AKELA-aannemers

OTL-conforme data kunnen aanmaken en beheren? Hoe doe je dit met de Python open-source library OTLMOW?
OTL-conforme data aanleveren via het SDF-formaat i.f.v. de uitfasering van AKELA.
 

Herniewde BIM-documenten, klaar voor gebruik!
Een overzicht van de vernieuwde MOW BIM-standaarddocumenten. Zowel de aanpassingen aan het BIM-protocol als het BIM-uitvoeringsplan werden besproken.

BIM Infra is een verbeterde versie van Civil3D.
Met de Autodesk Civil 3D Add-On “Geo-IT Link Standaardbestek OTL” is het mogelijk om op basis van het SB250 een postenmapping toe te passen in Civil 3D.

BIM gericht werken voor multidisciplinaire projecten (Stadsbader Contractors).
Digitalisatie en BIM gericht werken binnen Stadsbader Contractors. In deze presentatie wordt ingegaan op de praktische voordelen van enkele BIM-toepassingen in concrete projecten.

Geometrie Artefact vatten en verwerken
Een overzicht van de laaste ontwikkelingen in het Geometrie Artefact en het Postenmapping Artefact.

Onverharde weg naar BIM
Tractebel neemt je mee in hoe zij BIM hebben geïmplementeerd voor infrastructuurprojecten. Hoe is Tractebel begonnen met deze implementatie, welke uitdagingen kwamen ze tegen en wat hebben ze tot nu toe geleerd?

De weg naar een succesvolle BIM implementatie door aannemer Swarco
Swarco doorliep enkele stappen voor de digitalisatie van de as-built data, gaande van het opstellen van use-cases, verzamelen van OTL-data en aanlevering van de uiteindelijke as-builts.

De Vlaamse Waterweg zet in op BIM
De Vlaamse Waterweg zet als aanbestedende overheid in op BIM in infrastructuurprojecten. Kom meer te weten over hoe dit toegepast werd in het project Steenbruggebrug.

N8, de weg naar efficiëntere en intelligentere werkprocessen
Hoe kan intelligent gebruik van informatie tijdens het ontwerp van een asset waarde creëren voor zowel de klant als je eigen organisatie? Arcadis heeft het gebruik van OTL geïntegreerd in haar werkwijze en zal aantonen wat dit voor uw organisatie zou kunnen betekenen.

As-Bimmed by Willemen Infra
Van BIM naar as-built, ervaringen uit de praktijk, lessons learned door Willemen Infra op basis van concrete projecten.

As-Bimmed by Willemen Infra & Het gebruik van het DAVIE dataportaal van AWV
Een praktische demonstratie van het gebruik van het dataportaal DAVIE aan de hand van de aanlevering door Willemen Infra.

LOT? TOL? ... OTL!
Huidige stand van zaken i.v.m. opgeleverde OTL modellen alsook de vooropgestelde planning in de toekomst. Uitleg i.v.m. het lezen van een OTL model en een praktische uiteenzetting i.v.m. het model voor bruggen.

medegefinancierd door EU