Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekendmaking Openbaar Onderzoek van 20 december 2023 tot en met 19 januari 2024

Bekendmaking Openbaar Onderzoek van 20 december 2023 tot en met 19 januari 2024

Bekendmaking Openbaar onderzoek

Op 16/09/2021 werd, overeenkomstig artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsbesluit, voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Molenweg te Herent een voorlopig onteigeningsbesluit genomen door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, met bijhorende onteigeningsplannen en projectnota.Overeenkomstig artikel 22 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 werden wijzigingen aangebracht aan de bijlagen van het voorlopig onteigeningsbesluit en wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd over dit gewijzigd onteigeningsbesluit. Het openbaar onderzoek loopt van 20 december 2023 tot en met 19 januari 2024.Het voorlopig onteigeningsbesluit en bijhorende documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Herent, De Kouter, Het Huis van de gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.U kan de documenten ook digitaal raadplegen via https://wegenenverkeer.be/nieuws (filter bovenaan bekendmaking en de provincie Vlaams-Brabant) of via de website van de gemeente U kan schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren tot uiterlijk 19 januari 2024 indienen via een aangetekend schrijven aan het Agentschap Wegen en Verkeer, WVB – Team Patrimonium, Koning Albert II laan 15 bus 420, 1210 Brussel of gericht aan de gemeente Herent, De Kouter, Het Huis van de gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

Volgende documenten zijn te raadplegen :

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplannen
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Verslag vorig openbaar onderzoek
  • Bijlagen