Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit voor de aanleg fietspaden N132 Steenweg op Weelde te Merksplas

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit voor de aanleg fietspaden N132 Steenweg op Weelde te Merksplas

Krachtens het besluit van 29/08/2023 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de aanleg van fietspaden langs ne N132 op het grondgebied van Merksplas.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 29/08/2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Bekendmaking
  • Definitief onteigeningsbesluit
  • Verslag openbaar onderzoek
  • Projectnota
  • Onteigeningsplannen