Overslaan en naar de inhoud gaan

Aankondiging openbaar onderzoek onteigeningen N74 Kempische Steenweg Hasselt - bushalte "Kiewit Luchtvaartstraat"

Aankondiging openbaar onderzoek onteigeningen N74 Kempische Steenweg Hasselt - bushalte "Kiewit Luchtvaartstraat"

Krachtens het besluit van 25 september 2023 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan 1M3D8GG02760301 voor de bushalte “Kiewit Luchtvaartstraat” langs de N74 Kempische Steenweg te Hasselt voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan 1M3D8GG02760301 aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 11 december 2023 tot en met 10 januari 2024.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage, na voorafgaandelijke afspraak, op het stadhuis van de stad Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be/nieuws, en via de website van de stad Hasselt, www.hasselt.be

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 10 januari 2024 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, WL-Patrimonium en grondbeheer, Koning Albert II Laan 15 bus 420, 1210 Brussel of gericht aan de Stad Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt.

Het openbaar onderzoek loopt van 11 december 2023 t.e.m. 10 januari 2024.

Volgende documenten zijn te raadplegen via de downloadlink:

  •  Aankondiging openbaar onderzoek
  • Voorlopig onteigeningsbesluit 25 september 2023
  • Projectnota onteigeningen met bijlagen
  • Onteigeningsplan