Overslaan en naar de inhoud gaan

Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Het snoeien lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn. Zo krijgen we verjonging van de beplanting in de berm en een rijker ecosysteem.

  • meer licht aan de bodem: beter voor voorjaarsbloeiers
  • wegbermen worden interessante verbindingsassen voor fauna en flora
  • nieuwe gebieden worden toegankelijk voor diverse fauna en flora

Hakhoutbeheer zorgt voor meer verkeersveiligheid.

  • minder overhangende takken van oude bomen
  • meer zichtbaarheid voor alle weggebruikers
  • minder risico op omgewaaide bomen bij felle wind

Hoe doen wij aan hakhoutbeheer?

Een zone die in aanmerking komt voor hakhoutbeheer wordt, als het over een grotere zone gaat, opgesplitst in verschillende stukken. Zo schiet een bepaalde zone al terug uit voor het volgende stuk wordt aangepakt, in het volgende seizoen.

Het hakhoutseizoen loopt van november tot maart het volgende jaar. Hakhoutbeheer wordt in de winterperiode uitgevoerd omdat bomen niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt samen met gespecialiseerde aannemers. Zo kunnen wij een professionele en correcte aanpak garanderen.

Dominante uitheemse soorten (vooral Amerikaanse vogelkers) worden in de mate van het mogelijke definitief verwijderd.

Waar de kans en gevaar voor overhangende, hinderende takken bestaat, zorgen we voor een boom- en struikvrije zone door het definitief verwijderen van de eerste rij(en).

De tijdelijke impact 

Net na het toepassen van hakhoutbeheer, is het uitzicht drastisch veranderd: na het afzagen reiken de stompen niet hoger dan 20cm, de natuurlijke buffer tussen de weg en de aanliggende huizen is visueel verdwenen.

Deze situatie is tijdelijk. In het voorjaar komen de eerste nieuwe scheuten al terug tevoorschijn. Na enkele maanden kijkt u als omwonende op een jonge én meer gesloten begroeiing.

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer meer zichtbaar. Dit is tijdelijk, in het voorjaar schiet het groen snel uit. Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Wanneer schiet de beplanting terug uit? 

  • na 8 maanden zijn al veel nieuwe scheuten zichtbaar.
  • na 2 jaar zorgt de gesloten beplanting opnieuw voor een volwaardige groene buffer tussen de weg en de aanliggende huizen.
  • na 9 à 15 jaar begint de cyclus opnieuw.

Waar doen we aan hakhoutbeheer?

Tijdens het hakhoutseizoen publiceren we hier een kaart.

Bent u buurtbewoner?

Uitgekiend hakhoutbeheer zorgt voor meer veiligheid en geeft de natuur meer kansen. Mensen die in de onmiddellijke omgeving wonen van een site waar hakhoutbeheer wordt toegepast, krijgen een bewonersbrief van ons in de bus. Deze brief zal hen informeren over de praktische kant van de werkzaamheden, de timing, de exacte locatie en mogelijke overlast. 

Vragen? Contacteer ons!