Leuven en Herent: aanpassingen oversteekplaatsen aan kruising Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met E314

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE: 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 1/04/20: half maart werden asfalteringswerken uitgevoerd op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26), ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314. De weghelft in de rijrichting van Leuven moet nog geasfalteerd worden. Zodra er meer duidelijkheid over de planning van die werken is (zie update i.v.m. stopzetting hierboven) zullen we dat melden op deze webpagina. Wegen en Verkeer wil alvast automobilisten uitdrukkelijk vragen om - zodra de laatste asfalteringswerken in uitvoering gaan - de geplaatste verkeersignalisatie en het afsluiten van de op- en afritten te respecteren, om onveilige verkeerssituaties te vermijden. 

Wegen en Verkeer voert in het voorjaar van 2020 aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen aan de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) en de E314 in Leuven en Herent. Om de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers te verhogen, worden extra verkeerslichten geplaatst, de fietspaden lokaal aangepast en de lichtenregeling conflictvrij gemaakt.

Asfalteringswerken in weekenden van 14-15 en 21-22 maart: op- en afritten in Herent afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert tijdens de weekenden van 14 en 15 & 21 en 22 maart asfalteringswerken uit op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314. Om de asfalteringswerken op een veilige en kwalitatieve manier uit te voeren worden de op- en afritten aan het complex Herent (nr. 18) tijdens de weekends van 14-15 en 21-22 maart afgesloten. Die periode van afsluiten start al op vrijdagavond vanaf 20u wanneer de aannemer de nodige werfsignalisatie plaatst. Er wordt dus ook 's avonds en 's nachts doorgewerkt om de afsluitingsperiode zo kort mogelijk te houden. Voor het verkeer zal er tijdens die weekenden heel wat hinder zijn. Wie vanop de E314 komende uit Brussel of Lummen de afrit in Herent wil nemen, zal in die periode respectievelijk via het op- en afrittencomplex in Wilsele (nr. 20) en het op- en afrittencomplex in Leuven (nr. 17) worden omgeleid om vervolgens via de Ring rond Leuven (R23) op zijn bestemming te geraken. Wie normaal gezien in Herent de oprit E314 richting Brussel of Lummen neemt, moet afhankelijk van zijn gewenste bestemming een omleiding volgen via de Brusselsesteenweg (N2) of de Aarschotsesteenweg (N19). Voor de ochtendspits op maandagmorgen worden de op- en afritten telkens opnieuw opengesteld.

Per weekend wordt een bepaalde rijrichting aangepakt en volledig afgewerkt. Het wegdek zal eerst weggefreesd worden, vervolgens een nieuwe toplaag asfalt krijgen en in een laatste fase van de nodige wegmarkeringen voorzien worden. Doorgaand verkeer tussen Leuven en Herent blijft tijdens de uitvoering van de werken steeds mogelijk, maar wordt, afhankelijk van het weekend waarin er gewerkt wordt, via versmalde rijstroken (één in elke rijrichting) over de niet afgesloten rijrichting gestuurd. 

  • Zaterdag 14 en zondag 15 maart: rijrichting Herent
  • Zaterdag 21 en zondag 22 maart: rijrichting Leuven

Updates uitgevoerde werken

Voorbereidende boringen tussen 20 en 23 januari

Tussen maandag 20 januari en donderdag 23 januari voerde Wegen en Verkeer voorbereidende boringen uit op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314 om de elektriciteitskabels van de nieuwe verkeerslichten te kunnen trekken. Deze boringen vormden de start van een aantal aanpassingswerken die tussen februari en eind maart (op het einde van de aanpassingswerken, eind maart, zal Wegen en Verkeer de lichtenregeling maximaal conflictvrij maken), worden uitgevoerd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) met de E314 om de verkeerssituatie veiliger te maken.  

Aanleg extra fietsoversteekplaats ter hoogte van afrit komende van Lummen - oprit richting Brussel

In de week van maandag 10 tot vrijdag 14 februari legde de aannemer een extra fietsoversteekplaats aan op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van de afrit komende van Lummen en de oprit richting Brussel. Aan de zijde van Leuven werd ook de middengeleider aangepast. 

Lokale aanpassingen aan fietspaden rijrichting Herent 

In de week van maandag 17 februari tot vrijdag 21 februari werden er aanpassingen aan het fietspad ter hoogte van de carpoolparking aan de oprit richting Lummen uitgevoerd. Er werd later die week ook gewerkt aan het fietspad ter hoogte van de afrit komende van Lummen en een opstelstrook aangelegd ter hoogte van de nieuwe fietsoversteek. 

Plaatsing nieuwe verkeerspalen en heraanleg klinkers

Tijdens de Krokusvakantie (in de week van 24 februari) en in de week van 2 maart werden er nieuwe verkeerspalen op de eilandjes geplaatst en werden de klinkers op de eilandjes heraangelegd. 

Concrete aanpassingen (voorjaar 2020)

Concreet voert Wegen en Verkeer in 2020 de volgende aanpassingen door aan de kruisingen van de Nieuwe Mechelsesteenweg met de E314. 

  • Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: op dit moment steken fietsers de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, komen hier extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt. 
  • Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg. Op deze manier hebben fietsers beter zicht op aankomend verkeer. 
  • Bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

Deze aangepaste situatie zorgt ervoor dat er beperkt langere wachttijden zullen ontstaan voor het autoverkeer. Omdat de verkeersveiligheid prioriteit is, kiest Wegen en Verkeer er voor om de aanpassingen door te voeren. Uit studies die Wegen en Verkeer heeft uitgevoerd, blijkt bovendien dat deze extra wachttijden zullen meevallen. 

Aanpassingen in kaart

 

Situatie na de aanpassingen

Het kruispunt van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de oprit richting Brussel (links) en afrit komende van Lummen (rechts) ten noorden van de E314. Hier komen extra verkeerslichten aan de bypass, het fietspad wordt heraangelegd en er komt een fietsoversteekplaats op van de Nieuwe Mechelsesteenweg. 

 

De kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de oprit richting Lummen (rechts) en afrit komende van Brussel (links) ten zuiden van de E314. Aan de bypass komt een extra verkeerslicht en het fietspad wordt heraangelegd.

Op langere termijn: herinrichting Nieuwe Mechelsesteenweg ter hoogte van op- en afrittencomplex

Wegen en Verkeer plant op langere termijn een ingrijpende herinrichting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. In 2019 werkte Wegen en Verkeer samen met de betrokken gemeentebesturen een eerste voorontwerp voor de nieuwe situatie uit. Dit voorontwerp zal door het studiebureau verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp tegen midden 2020. De belangrijkste elementen uit het voorontwerp samengevat:

  • Dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) 
  • Fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van de Vlietstraat en ter hoogte van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26a)
  • Fiets- en voetgangerstunnels over de op- en afrit E314 ten westen van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) + fiets- en voetgangersbrug over de E314 
  • Aansluitingen Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost op Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een nieuwe overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten voor autoverkeer.
  • Aanleg busbaan richting Herent tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314

Lees hier meer over de grote herinrichting.