Overslaan en naar de inhoud gaan

Langere en Zwaardere Vrachtwagens

Langer en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) zijn maximaal 25 meter lang en hebben tot maximaal 60 ton totale massa. De grotere laadcapaciteit zorgt voor een daling van het aantal afgelegde kilometers, met gunstige gevolgen voor milieu, minder drukke wegen en minder ongevallen.

Waarom LZV? 

De Vlaamse overheid wil een antwoord bieden op de steeds stijgende vraag naar transport. Dit is een belangrijke uitdaging voor het mobiliteitsbeleid. Alternatieven voor wegtransport, zoals het spoor en de binnenvaart kunnen een deel van die vraag opvangen. Een efficiënter transport over de weg is een andere mogelijkheid.

LZV's kunnen dankzij het grotere laadvermogen met minder ritten eenzelfde hoeveelheid goederen vervoeren. Zo kunnen 2 LZV's dezelfde lading vervoeren als 3 gewone vrachtwagens. Het zijn echter zeer specifieke voertuigen die ook niet geschikt zijn voor ieder transport. Voor de bevoorrading van een buurtwinkel zijn ze bijvoorbeeld ongeschikt.

Als we het aantal ritten met vrachtwagens kunnen terugdringen, betekent dit ook een daling van het aantal afgelegde kilometers, met mogelijk gunstige gevolgen voor milieu, minder drukke wegen en minder ongevallen.

Verkeersveiligheid

Er bestaat echter ook ongerustheid over de verkeersveiligheid van deze grotere en zwaardere voertuigen, omdat bij botsingen de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn.

De LZV's rijden al enkele jaren in Zweden, Denemarken en Nederland. In die landen werden geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid vastgesteld. Het is hierbij wel belangrijk om bij het toelaten van dit soort voertuigen rekening te houden met :

  • Een verstandige keuze van de route. 
  • Niet alle wegen zijn hiervoor geschikt.
  • Het gebruik van moderne voertuigen (remmen, zichtveld, vermogen,...) die volledig in orde zijn.
  • Een goede opleiding en keuze van de chauffeurs die met het voertuig zullen rijden.
  • Duidelijke richtlijnen over de omstandigheden waarin wordt gereden.

In vergelijking met de landen waar de LZV's reeds worden gebruikt heeft Vlaanderen een zeer specifieke ruimtelijke ordening en een zeer dicht wegennet. Daarom wordt het gebruik van LZV's in Vlaanderen nu nog niet toegelaten, maar is de Vlaamse overheid sinds 2018 gestart met proefprojecten om onder andere de gevolgen voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen te onderzoeken.