Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewaking- en meldkamer

De meldkamer voor alle storingen en defecten aan de technische apparatuur die opgesteld staat op of langs gewest- en autosnelwegen, in en bij tunnels én in een aantal gevallen ook langs waterwegen in Vlaanderen.

Verkeerscentrum Technische Controlezaal (VTC)

In een controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum heeft een team van technisch operatoren als taak alle defecten en storingen te registreren en opdracht te geven tot onmiddellijke (eventueel voorlopige) herstelling.

De permanente dienstverlening is 24/24 en 7/7 beschikbaar voor:

 • Het melden van defecten en storingen aan technische installaties, bv.: verkeerslichten, wegverlichting, camera’s, dynamische borden, pompen, stuwen, sluizen, …
 • Het bewaken vanop afstand van allerlei elektromechanische installaties met behulp van afstandsbewakingssystemen.
 • Het bedienen of schakelen van specifieke systemen vanop afstand, bv.: de wegverlichting langs gewest- en autosnelwegen

Buiten de kantooruren vervult de controlezaal VTC ook een rol ter ondersteuning van de districten bij het kanaliseren van telefonische oproepen van diverse melders zoals bv. de politie in het kader van de winterdienst of gevaarlijke situaties op de weg.

 

Heb je een melding?

Contacteer de technische controlezaal via 03/443.63.31 of via “vtc.meldingen@vlaanderen.be

Gelieve hen altijd onderstaande info te bezorgen:

 • Indien jouw melding een defect betreft:
  • Type installatie en indien mogelijk het installatienummer
  • Vermelden of het een defect of een averij is (schade aangebracht door derden)
 • Indien uw melding een put, gladheid,… betreft:
  • Een precieze plaatsbeschrijving: 
   • gewest- of autosnelweg
   • kilometerpunt
   • richting
   • (eventueel) grondgebied