Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken aan kruispunt Zandstraat met Hof ter Saksendreef

Werken aan kruispunt Zandstraat met Hof ter Saksendreef

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N485

Vanaf maandag 11 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het kruispunt van de Zandstraat (N485) met de Hof ter Saksendreef in Beveren. Op het kruispunt worden fietsoversteken aangelegd. De werken zullen ongeveer twee weken duren. Verkeer in de Zandstraat blijft steeds in beide richtingen mogelijk, maar wordt ter hoogte van het kruispunt beurtelings geregeld over één rijstrook.

Wat en waarom?

Nieuwe fietsoversteken

Aan het kruispunt van de Zandstraat met de Hof ter Saksendreef wordt zowel in de langsrichting als in de dwarsrichting een dubbelrichtingsfietsoversteek aangelegd. Om dit mogelijk te maken gebeuren er ook enkele aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur zoals het plaatselijk inkorten van de verhoogde middenberm en het aanpassen van de straatborduren. De nieuwe fietsoversteken zullen het voor fietsers komende van Haasdonk richting het dorpscentrum van Beveren veiliger en comfortabeler maken om de Zandstraat over te steken. Hetzelfde geldt voor fietsers die van het centrum komen en oversteken richting domein Hof ter Saksen.

Timing en impact?

Beperkte verkeershinder

De werken starten op maandag 11 januari en zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze timing nog wijzigen. In de Zandstraat blijft er tijdens de werken steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van het kruispunt wordt het verkeer beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De toegang tot de Hof ter Saksendreef wordt zo veel mogelijk open gehouden. Enkel tijdens het aanbrengen van de rode slemlaag op de fietsoversteek is dit tijdelijk niet mogelijk.