Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E40

Gefaseerde aanpak (brug Kloosterstraat)

De werken zijn gepland tussen 3 juli 2023 en midden juni 2024. We werken in 4 fasen om de hinder voor het verkeer, de buurtbewoners en de bedrijven te beperken.

Fase 1 (3 juli - 11 augustus 2023)

  • We bouwen een tijdelijke op- en afrit aan het bedrijventerrein Drongen I. 
  • Die tijdelijke op- en afrit komt er ter hoogte van Booiebos.

Fase 2 (11 augustus - 14 november 2023)

  • De bestaande brug wordt afgebroken, samen met de landhoofden.
  • De aannemer voert ook voorbereidende grondwerken uit.

Fase 3 (14 november 2023 - eind mei 2024)

  • De nieuwe brug wordt gebouwd en de landhoofden worden geplaatst.
  • Ook de nieuwe weg wordt aangelegd.

Fase 4 (eind mei 2024)

  • De tijdelijke op- en afrit aan het bedrijventerrein Drongen I aan Booiebos, die we aanlegden in fase 1, breken we op.

Tijdens de afbraak van de op- en afrit met de E40 nemen we gedurende één nacht (tussen 21 uur en 6 uur) de pechstrook en de rechterrijstrook richting Brussel in. Dit over een afstand van 1,8 kilometer ter hoogte van Booiebos. Zodra vaststaat wanneer dit precies zal zijn, informeren we u hierover.

Bedrijven blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar. Hiervoor leggen we een tijdelijke op- en afrit aan bedrijventerrein Drongen I ter hoogte van Booiebos.

Opgelet: deze planning is afhankelijk van een vlot verloop van de werken en goede weersomstandigheden.