Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek en verkeerslichten aan Brusselpoort

Vernieuwing wegdek en verkeerslichten aan Brusselpoort

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R12

Vanaf 20 september start het Agentschap Wegen en Verkeer terug met werken op de Vesten (R12). Ter hoogte van de Brusselpoort wordt het wegdek vernieuwd en worden de verkeerslichten vernieuwd en verplaatst. De asfalteringswerken duren 1 nacht, de werken aan de verkeerslichten nemen twee weken in beslag waarvan er nog eens 1 nacht gewerkt wordt.

Wat en waarom?

Brusselpoort opgefrist

AWV zal het wegdek van de Brusselpoort aan de binnenkant van de ring vernieuwen tussen het einde van de vernieuwing die in augustus is uitgevoerd tot voor het kruispunt met de Nieuwe Kapucijnenstraat. De oude asfaltverharding wordt weggefreesd en vervangen door een gloednieuwe laag asfalt. Naast de rijweg zal het fietspad van het reeds vernieuwde deel met een rode slemlaag worden doorgetrokken tot voorbij het kruispunt met de Kapucijnenstraat om aan te sluiten aan ventweg. Zo wordt het voor automobilisten en fietsers comfortabeler en overzichtelijker. Deze werken nemen 1 nacht in beslag.

Vernieuwing verkeerslichten

Daarnaast worden ook de verkeerslichten op het kruispunt Brusselpoort vernieuwd. Met de nieuwe verkeerssituatie is het noodzakelijk dat op sommige locaties palen verwijderd worden en op andere dan weer worden bijgeplaatst. Daarnaast zal het kruispunt ook een gloednieuwe regeling krijgen. Deze werken starten op 20 september en duren tot 4 oktober.

Timing en impact?

Hinder tijdens de werken

Alle werken gebeuren in principe overdag met zo weinig mogelijk hinder voor het verkeer. We lichten de belangrijkste hindermomenten er uit:

Op 20 en 21 september nemen we de rechterrijstrook in voorbij de Hoogstraat. Dit om sleuven te frezen in het wegdek. Tegelijkertijd wordt aan de kant van de Brusselsepoortstraat het voetpad opengebroken richting de ring om nieuwe kabels te trekken.

De asfalteringswerken worden ’s nachts uitgevoerd om de verkeershinder te beperken. De werken starten op 22 september om 20 uur en zijn klaar op 23 september tegen 6u. De werfzone wordt volledig afgesloten. Gemotoriseerd verkeer op de binnenzijde van de Ring kan niet voorbij de Brusselpoort en moet via de R12 rondrijden.
Lokaal verkeer naar de Hoogstraat is mogelijk via de Groenstraat en de Sint-Jacobstraat. In de Sint-Jacobstraat wordt daarvoor tijdelijk de rijrichting omgedraaid. De Koningin Astridlaan (ventweg oneven zijde) en de Nieuwe Kapucijnenstraat zijn bereikbaar enkel vanuit kruispunt Battelsesteenweg-Adegemstraat. U kan even de hoofdrijbaan oprijden en zo de ventweg oprijden of in dubbel richting de Nieuwe Kapucijnenstraat bereiken. Wegrijden kan u op de andere rijbaan van de hoofdweg of via de ventweg.
Fietsers aan de binnenzijde van de Ring volgen een korte omleiding via de Groenstraat – Sint Jacobstraat – Hoogstraat – Ganzendries – Nieuwe Kapucijnenstraat. Verkeer op de buitenzijde van de Ring, zowel auto’s als fietsers, kan langs de werken passeren.

Ook tussen 28 en 29 september wordt er ’s nachts gewerkt voor het inslijpen van de detectielussen voor de verkeerslichten in het wegdek aan de Brusselsepoort. Doordat we ‘s nachts werken en met een mobiele werf is de hinder voor het verkeer beperkt.

Op zondag 11 oktober wanneer de nieuwe verkeerslichten in dienst worden genomen is er wel veel verkeershinder. Het gemotoriseerd verkeer op de R12 moet dan ter hoogte van de Brusselpoort over één rijstrook in elke richting aan verminderde snelheid. De Brusselsepoortstraat is die dag helemaal afgesloten van de R12. Er is een omleiding voorzien van en naar de Brusselsepoortstraat/Hombeek voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor fietsers. Voetgangers kunnen steeds passeren. De werken starten rond 9u en rond 17u willen we het kruispunt terug openstellen.

brusselpoort

De huidige planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan daardoor nog wijzigen.