Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing vluchtdeuren Frans Tijsmanstunnel

Vernieuwing vluchtdeuren Frans Tijsmanstunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R2

De Frans Tijsmanstunnel (R2) krijgt nieuwe vluchtdeuren. De eerste werken werden uitgevoerd in december 2022. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot het voorjaar van 2023. We werken voornamelijk 's nachts en tijdens het weekend. 's Nachts volgen we de procedure van de reguliere onderhoudssluitingen.

Wat en waarom?

Veiligheid in de tunnel garanderen

De vluchtdeuren van de Frans Tijsmanstunnel zijn oud en aan vervanging toe. We zorgen voor een vernieuwing om de veiligheid te garanderen, om mensen vlot en veilig te kunnen laten evacueren in geval van incidenten.

De deuren in de tunnelkoker richting Gent worden vervangen door nieuwe, brandwerende exemplaren. In de koker richting Nederland verwijdert AWV de oude deuren volledig. In geval van incidenten laat het huidige vluchtconcept van de Tijsmanstunnel toe om de tunnelkokers onmiddellijk af te sluiten met slagbomen aan de ingangen. Daardoor wordt het toekomende verkeer meteen tegengehouden en is de tunnel sneller verkeersvrij om een veilige evacuatie in te zetten. Door het gebruik van de slagbomen moeten weggebruikers dan ook niet wachten in de kleine ruimte tussen de twee kokers om te evacueren en volstaat één vluchtdeur.

Timing en impact?

Werkzaamheden in tunnelkoker richting Gent 

We werken eerst in de tunnelkoker richting Gent. In december 2022 verwijderde de aannemer het eerste gedeelte aan oude deuren en freesde hij het beton af. Momenteel maakt hij de tunnelwanden glad, zodat de nieuwe brandwerende deuren goed aansluiten op de wand. Vanaf de week van 13 maart plaatst hij de deuren. We werken voornamelijk tijdens nachtelijke sluitingen en soms tijdens het weekend. In een laatste fase worden de nieuwe vluchtdeuren geplaatst.

Werfplanning voorjaar 2023

Het gladmaken van de wanden is erg weersgevoelig. De planning van de werken is dan ook sterk weersafhankelijk. Onderstaande datums zijn inmiddels bekend. Op weekdagen is de Tijsmanstunnel overdag volledig toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Richting Gent

Maandagavond 20 maart tot vrijdagochtend 7 april, telkens van 20.00 tot 05.00 uur.

Er staat ook een weekendsluiting op de planning, van vrijdagavond 24 tot maandagochtend 27 maart, van 20.00 tot 05.00 uur. Deze sluiting vindt doorlopend plaats tijdens het weekend.

Richting Nederland

Vanaf maandagavond 17 april, telkens van maandagavond tot vrijdagochtend, van 20.00 tot 05.00 uur.

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen.

Verwachte hinder en omleiding

Je kan de Tijsmanstunnel niet passeren wanneer de aannemer aan het werken is. Richting Gent geldt een omleiding via de A12 - Scheldelaan (N101). Voor de werken richting Nederland gelden twee omleidingsroutes. Wie het noorden van Antwerpen wil bereiken, rijdt om via de N101 - Noorderlaan - complex Ekeren. Rijd je naar de Nederlandse grens? Volg dan de omleiding via de N101 - complex Zandvliet. Tijdens de nachtelijke sluitingen blijft voor de hulpdiensten één rijstrook beschikbaar.

Tijdens de nachtelijke afsluitingen verwachten we lokale hinder, met een piek tussen 21.00 en 22.00 uur. Dan vindt er namelijk een shiftwissel plaats in verschillende havenbedrijven. Dat kan fileterugslag veroorzaken op de R2. Tijdens de sluitingen richting Nederland kunnen de intensiteiten in de Liefkenshoektunnel eveneens toenemen. 

Tijdens de weekendsluiting wordt ook een piek verwacht door de shiftwissels tussen 21.00 en 22.00 uur, maar eveneens tussen 05.00 en 06.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur. In het weekend kan de verkeershinder ook overdag toenemen op de lokale wegen, met een mogelijke terugslag op het onderliggende wegennet en de R2. Aangezien de N101 als omleidingsroute fungeert, zal de verkeersdrukte daar ook toenemen.

Informatie over de actuele verkeershinder is steeds terug te vinden op de website van het Vlaams Verkeerscentrum via www.verkeerscentrum.be.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Meldpunt Wegen