Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R1

Sinds 21 augustus 2022 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. We werken aan een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing en maken van de gelegenheid gebruik om de tunnelwanden te vernieuwen. De werken vinden voornamelijk ’s nachts plaats en twee keer tijdens een weekend. Ze duren vermoedelijk tot de zomer van 2023.

 

Wat en waarom?

Nieuwe ledverlichting en wandpanelen

In 2022 en 2023 voorzien we een grondige vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel in Antwerpen. Er komt een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing in plaats van de huidige installatie met natriumlampen. De led-installatie komt zowel het comfort van de weggebruiker als de verkeersveiligheid ten goede. De natriumverlichting is bovendien erg verouderd en valt steeds moeilijker te onderhouden.

We maken daarnaast van de gelegenheid gebruik om ook de tunnelwanden te vernieuwen. Die panelen moeten sowieso deels worden verwijderd tijdens de werken om de bekabeling van de nieuwe verlichting uit te voeren.

Enkele foto's van de vernieuwing van de verlichting en de wandpanelen.

Timing en impact?

Sluitingen Kennedytunnel en oprit 6 Linkeroever: verwachte verkeershinder en omleiding

Om de verkeershinder te beperken, werken we voornamelijk tijdens de nacht. De Kennedytunnel sluit telkens van zondagavond tot en met vrijdagochtend, van 21u00 tot 5u00. In een eerste fase werkten we in de richting van Gent. De werken richting Nederland starten ten vroegste midden februari 2023.

Tijdens de nachtelijke sluitingen leiden we het verkeer om via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Er vindt dus verkeer in beide rijrichtingen plaats in één tunnelkoker. Voor elke rijrichting is één rijstrook voorzien. Je houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen.

Om de werken in de tunnelkoker op tijd te laten starten, sluit de naburige oprit 6 Linkeroever een halfuur vroeger, om 20u30. De omleiding verloopt via de volgende oprit op de E17 (Zwijndrecht).

Aanvullend werken we ook tijdens twee weekends. De eerste weekendsluiting vond plaats in december 2022. De volgende staat op de planning in juni 2023. Die weekendsluitingen zijn noodzakelijk om de werken aan de verlichting in alle veiligheid rond te krijgen. Aan de tunnelingangen hangen extra rijen lampen. Die oude lampen moeten eerst worden afgebroken alvorens we de nieuwe verlichting kunnen plaatsen. Een intensieve klus die niet in één nacht kan worden geklaard. Om veiligheidsredenen is het onmogelijk om verkeer in de tunnel toe te laten terwijl de ingangsverlichting niet naar behoren brandt. Tijdens de weekendsluitingen wordt ernstige verkeershinder verwacht.

Overzicht sluitingen

Van vrijdag 9 december 2022 tot midden februari 2023 werken we niet aan de verlichting. De tunnel is in beide richtingen volledig toegankelijk, alsook oprit 6 Linkeroever. De werken starten in februari weer op, met eerst de laatste nachtelijke sluitingen in de koker richting Gent. Vervolgens is de koker richting Nederland aan de beurt. We communiceren tijdig over het verdere verloop van de planning.

Richting Gent

  • Nachtelijke sluitingen hervatten vanaf midden februari, van 21u00 tot 5u00

Richting Nederland

  • Nachtelijke sluitingen ten vroegste vanaf midden februari 2023 tot juni 2023, van 21u00 tot 5u00
  • Onder voorbehoud - Weekendsluiting in de loop van juni 2023

Sluiting oprit 6 Linkeroever

De naburige oprit 6 Linkeroever wordt voor de werken afgesloten. Dat gebeurt steeds een halfuur vroeger, vanaf 20u30.

In januari lopen de reguliere onderhoudssluitingen nog steeds door. Deze sluitingen staan los van de werken aan de verlichting en wandpanelen. Voor meer informatie, kijk op www.verkeerscentrum.be/tunnelsluitingen.

Actuele verkeerssituatie

Informatie over de actuele verkeershinder is steeds terug te vinden op de website van het Vlaams Verkeerscentrum via www.verkeerscentrum.be.