Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Verbindingslaan ter hoogte van Katteweidelaan

Vernieuwing Verbindingslaan ter hoogte van Katteweidelaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N76
N2

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt een ontwerp voor de vernieuwing van de Verbindingslaan (N76) ter hoogte van de Grendelbaan (N2) en de Katteweidelaan in Diepenbeek. Ter hoogte van het centrum van Diepenbeek komt deze belangrijke noord-zuidverbinding op dit moment nog in conflict met die 2 kruispunten. Op termijn is verder onderzoek nodig.

Wat en waarom?

Waarom is een herinrichting wenselijk?

Ten eerste is het doel een verkeersveilige situatie voor beide kruispunten op de Verbindingslaan ter hoogte van Diepenbeek te voorzien . 

Het aangepaste kruispunt van de Grendelbaan (N2) met de Verbindingslaan (N76) werd in 2022 in gebruik genomen, voor de opening van de spoorwegbruggen en de omleidingsweg rond Diepenbeek-centrum. Daar liggen nu twee T-kruispunten met verkeerslichten, die voor een veilige en vlotte afwikkeling zorgen, zowel voor de omgeving centrum, als van en naar Bilzen. Fietsers kunnen veilig onder door rijden ter hoogte van de spoorweg.

Bovendien bevinden er zich straks KMO-zones in alle vier hoeken van het kruispunt met de Katteweidelaan, gezien de nieuwe ontwikkelingen van de gemeente Diepenbeek. Die moeten dus ook veilig aantakken op de gewestweg.

Daarnaast is er nood aan een optimale scheiding van het doorgaand en lokaal verkeer. Dit zowel voor de leefbaarheid van Diepenbeek-centrum, als voor de doorstroming op de gewestwegen. Het grote mobiliteitsplaatje voor Diepenbeek, met de nieuwe spoorwegbruggen van Infrabel en de Industrielaan als omleidingsweg, betekenen daarvoor een hefboom.

Tot slot biedt een vernieuwing van de verbindingslaan straks ook de nodige ruimte voor de fietsers, zoals bijvoorbeeld een optimalisatie van de functionele fietspaden. Ook wordt er aansluiting gemaakt op de fietssnelweg F70 die Hasselt met Bilzen verbindt.

Het grote plaatje: een oost-west omleiding Hasselt – Bilzen rond het centrum van Diepenbeek

Deze vernieuwing past in een bredere mobiliteitsvisie die de voorbije 10 jaar werden uitgewerkt tussen de gemeente Diepenbeek, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Lijn en de provincie Limburg. De voorbije jaren werden een aantal oplossingen uitgedacht, elk met hun voor- en nadelen. Er dient verder onderzocht te worden welk scenario nu het meest aangewezen is, met het oog op de toekomst.

Het doorgaand oost-west verkeer tussen Hasselt en Bilzen, maar ook lokaal zwaar verkeer, wordt met deze mobiliteitsoplossing zoveel mogelijk uit het centrum van Diepenbeek gehouden.

Dit wordt mogelijk dankzij de nieuwe spoorwegbruggen van Infrabel, de Industrieweg als omleidingsweg, en de aanleg van een verkeersveilig knooppunt ter hoogte van de N76.

De lokale bereikbaarheid van Diepenbeek-centrum en de handelszones wordt echter gegarandeerd door voldoende veilige aansluitingen op de gemeentewegen.

Studiegebied N76 x N2 x Katteweidelaan Diepenbeek

Verder onderzoek nodig

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de heraanleg van de volledige zone tussen het kruispunt Grendelbaan (N2) en de Katteweidelaan. 

De oplossing moet een antwoord bieden aan volgende mobiliteitsproblemen:

 • De gevaarlijke kruispunten worden vervangen door veilige manieren om de N76 te kruisen, zowel voor gemotoriseerd verkeer als zachte weggebruikers.
   
 • Het doorgaand noord-zuid verkeer op de N76 kan vlot voorbij Diepenbeek-centrum rijden in de toekomst.
   
 • Het doorgaand oost-west verkeer op de N2 Hasselt-Bilzen wordt via de Industrielaan rond het centrum van Diepenbeek geleid. De N2/Grendelbaan wordt meer leefbare centrumstraat voor hoofdzakelijk lokaal verkeer.
   
 • De KMO-zones ‘Muggenberg’, ‘Dorpsveld 1’ ‘Dorpsveld 2’ en ‘Centrum’ worden beter ontsloten. Ook komt er mogelijk in de toekomst nog een nieuwe KMO-zone ten zuiden van de Katteweidelaan, onder voorbehoud van goedkeuring van het RUP Elshouterveld.
   
 • Het zwaar verkeer wordt op die manier uit de woonkernen gehouden.
   
 • Het is ook het sluitstuk om de gelijkgrondse spoorwegovergangen van Infrabel af te schaffen: zo worden de gelijkgrondse spoorovergangen aan de Waardesraat en de Molenstraat vervangen door bruggen.

Zijn er grondverwervingen nodig om dit project te realiseren?

Op dit moment is er nog geen zicht op de exacte gevolgen voor percelen of gebouwen, omdat er geen concrete ontwerpplannen zijn.

De betrokken eigenaars worden uiteraard tijdig door ons gecontacteerd, wanneer daarover meer zekerheid bestaat.

Timing en impact?

Welke stappen moeten nog ondernomen worden?

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer stelde in 2021 het studiebureau Arcadis aan om het initiële streefbeeld grondig onder de loep te nemen en een aantal varianten te onderzoeken. Tegen eind 2021 werd er geen geschikte voorkeursvariant gevonden. Verder onderzoek is in de toekomst nodig. 

We houden u op de hoogte van eventuele verdere stappen. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier