Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E40

Gefaseerde aanpak

De werken zijn gepland tussen 4 juli 2022 en juni 2024. We werken in fasen, om de hinder voor het verkeer en de buurtbewoners te beperken en om de veiligheid te garanderen. 

Fase 1: begin augustus 2022 - eind november 2022

 • Verbreding van de Lange Ommegangstraat en Blauwenbergstraat om als tijdelijke snelweghelft richting Gent te dienen. Hierdoor zal het terrein tussen de E40 en de lokale straten worden ingenomen.
 • Bouw tijdelijke brug E40 over de spoorweg, in het verlengde van de tijdelijke snelweghelft richting Gent op het terrein tussen de E40 en de lokale straten.
 • Afbraak brughelft E40 richting Brussel.
 • Afbraak brug Merestraat.

Vernieuwing brug E40 over de spoorlijn verloopt in 2 stappen

 1. Eerst breken we de brug af op de ene weghelft. Hiervoor is de autosnelweg E40 per rijhelft en de spoorlijn Brussel-Oostende gedurende een weekend onderbroken. Het verkeer volgt een omleiding.
 2. Daarna bouwen we de nieuwe brughelft op dezelfde weghelft. Het verkeer rijdt dan via versmalde rijstroken. 

Nadien volgen de werken op de andere weghelft volgens hetzelfde stramien, en zullen de autosnelweg E40 per rijhelft en de spoorlijn opnieuw een weekend onderbroken zijn.

Fase 2: eind november 2022 - midden juli 2023

 • Vernieuwen brughelft E40 richting Brussel.
 • Afbraak brughelft E40 richting Gent.

Fase 3: midden juli 2023 - mei 2024

 • Afbraak brughelft E40 richting Gent
 • Vernieuwen brughelft E40 richting Gent.
 • Heraanleg landhoofd voor de nieuwe brug Merestraat (zijde richting Gent).
 • Opbraak tijdelijke snelweghelft ter hoogte van de brug van de E40 en tijdelijke brug in de Merestraat, en herstel lokale straten Lange Ommegangstraat en Blauwenbergstraat. 
 • Plaatsing twee liggers voor brug Merestraat, die een overspanning vormen. Nadien wordt het brugdek er bovenop geplaatst. 

Fase 4: juni 2024

 • Plaatsing nieuwe geluidsschermen en vangrails langs de E40 richting Brussel.
 • Aanbrengen definitieve wegmarkeringen op beide bruggen.

De planning is afhankelijk van goede weersomstandigheden.