Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspaden Gierlebaan en Kloosterstraat

Vernieuwing fietspaden Gierlebaan en Kloosterstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N140

Wat en waarom?

Vernieuwen waterleiding en fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer en waterbedrijf Pidpa gaan vanaf midden april werken uitvoeren langs de N140 tussen Lille en Gierle. De projectzone strekt zich uit over een afstand van zo’n 4 kilometer, vanaf het kruispunt met de Wechelsebaan (N153) in Lille tot net voor het kruispunt met de Veenzijde in Gierle en dit in beide richtingen.  

In deze zone is de betonnen fietsverharding aan vernieuwing toe. AWV zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Daarbij zorgen we ook dat het nieuwe fietspad, dat vandaag nog varieert in breedte, overal 1m80 breed is. Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen. Omdat er onder het fietspad nog een verouderde vezelcement waterleiding ligt, maakt Pidpa van de gelegenheid gebruik om die meteen mee te vernieuwen

Tot slot worden een aantal hinderlijke eikenbomen vervangen, omdat de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang kwam. Dit in de gedeeltes van fase 1, 3, 4 en 6.  De bomen belemmeren de zichtbaarheid van de zachte weggebruiker en de wortels veroorzaken schade aan de fietspaden.

Timing en impact?

Gefaseerd werken vanaf april 2021

De werken aan het fietspad en de waterleiding zullen starten op maandag 19 april 2021 en duren zeker nog tot het einde van dit jaar. De volledige projectzone is opgedeeld in 3 vakken: 

  • centrumgebied Lille, van kruispunt Wechelsebaan tot kruispunt Houtzijde-Borze (ca. 800 meter)
  • buitengebied tussen Lille en Gierle (ca. 2 kilometer)
  • centrumgebied Gierle, van kruispunt Oude Lillebaan-Messemakersstraat tot kruispunt Veenzijde (ca. 800 meter)

We werken eerst aan de noordzijde van de weg van Lille richting Gierle en vervolgens komen we terug langs de zuidzijde van de weg van Gierle richting Lille. 
 

N140 Lille_faseringsplan fietspaden
  • In de eerste fase wordt er gewerkt vanaf maandag 19 april tot midden juni. (afgerond)
  • De tweede fase begint al vanaf maandag 3 mei en duurt tot midden augustus. (afgerond)
  • De derde fase start begin juni en loopt tot aan het bouwverlof in juli. (afgerond)
  • In de vierde fase wordt gewerkt vanaf donderdag 16 september tot en met vrijdag 26 november. In de herfstvakantie van 1 tot 5 november wordt niet gewerkt.
  • De vijfde fase duurt van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 29 oktober. (afgerond)
  • In de zesde fase start de aannemer meteen na het bouwverlof vanaf maandag 2 augustus tot en met vrijdag 22 oktober. (afgerond)

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.

Eenrichtingsverkeer naar Lille en omleiding richting Gierle

Om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren, zal er ter hoogte van de werfzone één rijstrook worden ingenomen. De overblijvende rijstrook is voor het verkeer van Gierle naar Lille. In de andere richting volgt het verkeer een omleiding via de Wechelsebaan (N153) – E34 – Beersebaan (N132).
Deze omleiding is tijdens de volledige duur van de werken van kracht.

Dienstverlening De Lijn

Deze werken hebben ook een impact op de dienstverlening van De Lijn. De bussen van De Lijn volgen in beide richtingen een omleiding (lijn 210 en 213). Op www.delijn.be vindt u de meest recente informatie over het openbaar vervoer in uw omgeving.  

Fietsen tijdens de werken

De werken zijn zo ingedeeld dat we steeds aan één zijde van de weg aan het fietspad werken. Fietsers kunnen dan tijdelijke in beide richtingen over het fietspad aan de overzijde. Bij het begin en het einde van de werfzone zal de aannemer duidelijke oversteekplaatsen aanduiden om fietsers naar de overkant te geleiden.

N140 Lille_omleidingsplan autoverkeer

Bereikbaarheid van woningen tijdens de werken

Tijdens de werken blijven woningen langs de N140 maximaal toegankelijk. Wel moeten bewoners er rekening mee houden dat hun oprit enkele keren kort niet toegankelijk zal zijn, op de momenten dat de aannemer de waterleiding voor de woning aanlegt (1 à 2 werkdagen) en wanneer we het nieuwe fietspad in asfalt plaatsen (ook 1 à 2 werkdagen). Bewoners kunnen dan niet met de auto op de oprit parkeren. Te voet en met de fiets (eventueel aan de hand) zijn de woningen altijd bereikbaar.

De afvalophaling blijft tijdens de werken gewoon doorlopen zoals u gewoon bent. Zet uw afval tijdig aan de straat (voor 6.00 uur 's ochtends). 

Vragen? Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer Antwerpen
Telefoon
0468/03 53 84
E-mail