Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing bushaltes Warande op de Heppensesteenweg

Vernieuwing bushaltes Warande op de Heppensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Ham

Weg

N141

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de bushaltes ‘Oostham Warande’ op de Heppensesteenweg (N141) in Ham. 

 

Wat en waarom?

De vernieuwde bushaltes worden aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort.  Zo krijgen de haltes een verhoogd perron, een bushokje en een fietsenstalling. Het fietspad wordt plaatselijk in asfalt vernieuwd. 

Deze ingrepen verhogen de veiligheid en het comfort voor de gebruikers van het openbaar vervoer en de fietsers. 

Timing en impact?

Minderhinder-maatregelen: fietsoversteken en beurtelings verkeer 

Vanaf half december 2021 worden er voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Zij vernieuwen er kabels en leidingen. Deze werken vinden plaats in de wegbermen en veroorzaken weinig of geen verkeershinder. 

De hoofdaannemer start in de loop van het voorjaar 2022 met de infrastructuurwerken aan de bushalte. Deze werken zullen een maand in beslag nemen, een tweetal weken per bushalte. 

 

Fietsers langs de Heppensesteenweg moeten ter hoogte van de werfzone oversteken en plaatselijk in twee richtingen aan de overzijde fietsen. 

Voor gemotoriseerd verkeer zal er beurtelings verkeer gelden, met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Tijdens de werken wordt een tijdelijke bushalte voorzien verderop

Weersgevoelig

Infrastructuurwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden.
De huidige planning kan dus steeds nog schuiven.

Contact

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier meldpunt wegen