Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

We vernieuwen de weg van iets voor Feestzalen De Vos tot aan de Aardeweg. Daarbij maken we werk van een nieuw wegdek in asfalt, veiligere fietspaden, een middenberm, keerpunten en een nieuwe riolering.

Keerpunten en een middenberm

Kruisende afslagbewegingen verhogen de kans op aanrijdingen. Om dat gevaar te beperken leggen we over het ganse traject een middenberm aan. Zo dwingen we automobilisten om gebruik te maken van de nieuwe keerpunten en keerlus.

Ter hoogte van AVEVE leggen we 2 keerpunten aan. Dit is ook de plek waar het nieuwe winkelcentrum komt. Dankzij de keerpunten kunnen auto’s vlot en veilig keren op de weg. Doorrijdend verkeer krijgt daarbij voorrang op kerende automobilisten. Zo garanderen we een goede verkeersdoorstroming ook op drukke momenten.

Automobilisten die de parking van het nieuwe winkelcentrum willen oprijden doen dat via de rechtsafslagstrook. Recht tegenover het winkelcentrum komt een goed zichtbaar zebrapad en een fietsoversteek.

Vereenvoudigde voorstelling keerpunt ter hoogte van nieuw winkelcentrum - N8

Vereenvoudigde voorstelling keerpunt ter hoogte van nieuw winkelcentrum

Aan de Ziekhuizenstraat leggen we een keerlus aan. Het verkeer dat uit de Ziekhuizenstraat komt, kan deze lus gebruiken om in de richting van Ninove te rijden. Het doorrijdend verkeer wordt niet gehinderd door deze keerbewegingen. Ook aan Feestzalen De Vos kunnen automobilisten de steenweg richting Brakel oprijden.

Toekomstbeeld keerpunt ter hoogte van Ziekhuizenstraat - N8

Toekomstbeeld keerpunt ter hoogte van Ziekhuizenstraat

Veilige fietspaden

In de zones met een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur komen er vrijliggende fietspaden. We scheiden de fietspaden van de weg met een schrikstrook van minimum 80 cm breed.

In de zone tussen de Aardeweg en AVEVE zal het fietspad naast de rijweg liggen. Het fietspad komt hier wel hoger te liggen ten opzichte van de rijweg. In deze zone zal een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden, wat de veiligheid verhoogt. 

Dwarsprofiel van vrijliggend fietspad met schrikstrook - N8 Ninove

Dwarsprofiel van vrijliggend fietspad met schrikstrook

Dwarsprofiel van verhoogd aanliggend fietspad - N8 Ninove

Dwarsprofiel van verhoogd aanliggend fietspad

Vernieuwen zone Ziekhuizenstraat en Tabakslaan

De zone van net voorbij de Ziekhuizenstraat tot de Tabakslaan was oorspronkelijk niet in de werken opgenomen. Maar via buurtbewoners kregen we - terecht - te horen dat het wegdek hier in slechte staat is. Daardoor werd beslist om hier het wegdek en de fietspaden te vernieuwen. Een volledige herinrichting met vrijliggende fietspaden kan nog niet. Van zodra die mogelijkheid er is, nemen we deze op in de projectplanning. 

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Tijdens de werken aan de Brakelsesteenweg leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat is goed voor het milieu want zo scheiden we huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, van regenwater. Het afvalwater wordt gezuiverd. Het regenwater wordt afgevoerd naar waterlopen in de omgeving. Woningen en bedrijven die in de werfzone liggen moeten op de nieuwe riolering aangesloten worden. 

Van zodra er meer informatie over deze werken beschikbaar is, informeren we omwonenden hierover met een brief. Alle informatie voor omwonenden zal ook te vinden zijn op deze webpagina.