Vernieuwing asfalt en vervanging bomen John Lijsenstraat in Meer

Regio
Gemeente
Weg
Datum vermoedelijk najaar 2020

Update 30-03-2020: Omwille van de coronacrisis zullen de geplande werken in de John Lijsenstraat (N146) niet plaatsvinden in het voorjaar van 2020. AWV zal in overleg met de stad Hoogstraten en de aannemer een nieuwe uitvoeringsdatum zoeken. De werken zullen ten vroegste plaatsvinden na het bouwverlof. Vermoedelijk schuiven de werken door naar het najaar. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet een vernieuwing van het wegdek van de John Lijsenstraat (N146) in Meer, Hoogstraten. Dit over een afstand van zo’n 3km tussen het kruispunt Hoogeind en de Nederlandse grens, dus ook ter hoogte van het op- en afrittencomplex 1 van de E19. Meteen worden ook en aantal hinderlijke dikke eikenbomen vervangen die er vlak langs de weg staan en zo de veiligheid in het gedrang brengen. Er komen later jonge lindebomen in de plaats.

Enkele hinderlijke eikenbomen tussen Hoogeinde en de Zundertseweg worden vervangen omdat de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang kwam. Op sommige plekken is de wegbreedte zeer beperkt, omdat de bomen vlak langs of op de wegrand staan. Kruisende bussen of vrachtwagens komen daardoor in de problemen. De dikke bomen beperken op dit moment ook de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de aangrenzende opritten. Bovendien richten de boomwortels schade aan het wegdek en de fietspaden aan. Daarom wordt er bij deze asfaltvernieuwing meteen werk gemaakt van het vervangen van een aantal dikke eiken door evenveel jonge lindebomen. Deze komen niet steeds op exact dezelfde plek te staan, maar wel in de nabije omgeving.

Eerst bomen verwijderen, daarna nieuwe rijweg

De werken starten met het kappen van de bomen. Gedurende een tweetal weken zal de John Lijsenstraat (N146) dan worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt aangegeven. Bestemmingen in de werfzone blijven grotendeels bereikbaar, behalve tijdelijk in de specifieke zone waarin de kapwerken plaatsvinden.
Meer concrete info over de minderhinder-maatregelen volgt.

Het wegdek van de John Lijsenstraat (N146) zal straks worden aangepakt met twee nieuwe lagen asfalt. Eerst worden de bovenste lagen van het oude asfalt afgefreesd. De uitvoering van deze asfaltwerken zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Omdat het gaat om een uitgestrekte zone van zo’n 3km, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Daarbij wordt de werkzone telkens tijdelijk afgesloten voor verkeer, dus ook voor bestemmingsverkeer. De fietspaden blijven steeds toegankelijk.

Tijdens één fase zijn ook de op- en afritten van het complex 1 ‘Meer’ van de E19 gedurende een vijftal dagen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via het eerstvolgende complex.

Meer concrete info over de minderhinder-maatregelen volgt.

Contacteer ons

Heeft u nog vragen over dit project? U kunt ons steeds contacteren via  www.wegenenverkeer.be/contactformulier of via tel. 014 47 30 00 (AWV District Vosselaar).