Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeershinder op N14 Zoersel voor uitbreiding elektriciteitsnet

Verkeershinder op N14 Zoersel voor uitbreiding elektriciteitsnet

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N14

Windparkontwikkelaar Storm begint dit voorjaar aan de bouw van twee nieuwe windmolens vlakbij de oprit van de E34. Momenteel is het lokale elektriciteitsnet echter niet opgewassen tegen de ongeveer 7,2 megawatt die de turbines samen zullen opwekken. Dat heeft Fluvius na een grondige studie bepaald. Er is dus een uitbreiding van het net nodig. Die uitbreiding houdt in dat er 3,5 kilometer extra kabel zal worden aangelegd vanaf Den Haan, langs de N14 en de Kerkstraat tot de elektriciteitscabine in de Krekelenberg. 

Wat en waarom?

Gefaseerde aanpak

Hoewel de sleufwerken hoofdzakelijk in de berm zullen plaatsvinden, zullen ze toch voor sterke verkeershinder zorgen. Om de werken voor iedereen veilig te laten verlopen, zullen ze gefaseerd gebeuren, telkens met de nodige tijdelijke verkeersmaatregelen.

fase 1: aanleg leidingen in eerste deel N14

Op 1 maart start het bedrijf IGM met de aanleg van de leidingen op de N14 (Zandstraat/Rodendijk), meer bepaald van aan de autosnelweg (Den Haan) tot aan Drengel. Deze werken zullen drie weken duren. De carpoolparking blijft steeds bereikbaar.

 • éénrichtingsverkeer
  Tijdens deze periode geldt op heel dit traject éénrichtingsverkeer (voor gemotoriseerd verkeer), meer bepaald in de richting van de E34.
 • plaatselijke omleiding
  Bussen van De Lijn en plaatselijk verkeer volgen een omleiding via de Kruisdreef (net over de brug van Zandhoven) > Einhovensebaan > Drengel > N14. Let wel, vanaf de Einhovensebaan geldt op dit traject ook éénrichtingsverkeer, in de richting van Drengel.
  Op dit omleidingstraject geldt een volledig parkeerverbod.
 • ruime omleiding
  Het doorgaand verkeer moet omrijden via de E34 > afrit Lille > zo terug naar Zoersel.
 • fietsers
  Fietsers/bromfietsers klasse A/speedpedelecs kunnen het fietspad langs beide kanten blijven gebruiken. In blokken van 600 meter worden zij naar de overkant geleid met behulp van verkeerslichten en een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

fase 2: aanleg leidingen in tweede deel N14

Van 15 maart tot en met 2 april schuiven de werken op en vinden ze plaats van Drengel tot aan de kerk.

 • éénrichtingsverkeer
  Tijdens deze periode geldt op heel dit traject éénrichtingsverkeer (voor gemotoriseerd verkeer), meer bepaald in de richting van de E34.
 • plaatselijke omleiding
  Bussen van De Lijn en plaatselijk verkeer volgen een omleiding via Drengel > Herentalsebaan > N14. Vrachtwagens (komende uit richting Zandhoven) die moeten laden en lossen in de KMO-zone krijgen doorgang tot aan de KMO-zone en niet verder.
  Op dit omleidingstraject geldt een volledig parkeerverbod én éénrichtingsverkeer.  
 • ruime omleiding
  Het doorgaand verkeer moet omrijden via de E34 > afrit Lille > zo terug naar Zoersel.
 • fietsers
  Fietsers/bromfietsers klasse A/speedpedelecs kunnen het fietspad langs beide kanten blijven gebruiken. In blokken van 600 meter worden zij naar de overkant geleid met behulp van verkeerslichten en een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

fase 3: aanleg leidingen Kerkstraat

Van 3 tot en met 11 april zullen er geen werken plaatsvinden en blijft de verkeershinder ook beperkt.

Van 12 tot en met 25 april worden vervolgens de leidingen onder de N14 (Zandstraat) doorgetrokken en via de Kerkstraat tot aan de elektriciteitscabine in de Krekelenberg gelegd.

 • éénrichtingsverkeer
  Tijdens deze periode geldt op de Kerkstraat éénrichtingsverkeer (voor gemotoriseerd verkeer), meer bepaald van aan de Krekelenberg in de richting van de kerk.
 • omleiding
  Zowel plaatselijk als doorgaand verkeer volgen een omleiding via het dorpsplein > Smissestraat > Kerkstraat.
  In de Kerkstraat geldt een volledig parkeerverbod.
 • omleiding De Lijn
  Bussen van De Lijn (1/dag) rijden via Westmallebaan > Krekelenberg > Kerkstraat.
 • fietsers
  Fietsers/bromfietsers klasse A/speedpedelecs kunnen het fietspad in de Kerkstraat blijven gebruiken.

fase 4: aanleg leidingen carpoolparking

Tot slot wordt er gewerkt ter hoogte van de carpoolparking (Den Haan), die steeds bereikbaar blijft. De zandweg (achter kledingzaak Garderobe) wordt wel afgesloten. Deze werken nemen een week in beslag.

De meest actuele informatie kan u steeds terugvinden op de website van de gemeente Zoersel: https://www.zoersel.be/nieuws/verkeershinder-dorp-zoersel-door-uitbreiding-elektriciteitsnet 

Timing en impact?