Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhogen verkeersveiligheid en verbeteren doorstroming Turnhoutsebaan in functie van modal shift

Verhogen verkeersveiligheid en verbeteren doorstroming Turnhoutsebaan in functie van modal shift

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N12

De Turnhoutsebaan (N12) is een belangrijke verbindingsweg binnen de provincie Antwerpen, zowel voor lokaal als bovenlokaal verkeer, fietsverkeer en het openbaar vervoer. Om de fietsveiligheid te verhogen en de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren, wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele ingrepen uitvoeren op de N12, tussen het kruispunt met de N112 en de Van de Wervelaan in Schilde-Bergen.

Wat en waarom?

Betere doorstroming openbaar vervoer en verhogen fietscomfort

De Turnhoutsebaan is een belangrijke verbindingsas voor alle verkeer. In deze studie onderzoeken we de mogelijkheden om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, van het kruispunt met de N112 en met de Van de Wervelaan in de wijk Schilde-Bergen. 

Allereerst heeft het openbaar vervoer er vandaag regelmatig te kampen met vertragingen door fileleed op de N12. We bekijken de mogelijkheid tot het aanleggen van een busbaan, tussen het kruispunt met de N112 en met de Kluisdreef. Daarnaast richten we enkele bestaande bushaltes opnieuw in tot toegankelijke haltes voor iedereen. Het betreft haltes Kasteeldreef, Goudbloemlaan en Termalenbaan.

Wat zijn toegankelijke bushaltes?

Vanuit de Vlaamse Overheid worden steeds meer inspanningen geleverd om bushaltes toegankelijk te maken voor iedereen. Haltes worden zo ingericht dat onder andere rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden vlot en veilig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Verbreding fietspad

Om de verkeersveiligheid te verhogen,  bekijken we daarnaast ook de mogelijkheid voor een verbreding van het fietspad van 1,75 naar 2 meter. Ook de herinrichting van het kruispunt N12 x Pater Nuyenslaan en de inrichting van een extra parkeerzone langs de Pater Nuyenslaan worden onder de loep genomen.

Enkele dwarsdoorsneden van de projectzone.

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding

Momenteel is de aanvraag voor de omgevingsvergunning in voorbereiding. Zodra de vergunning is verkregen, kunnen we samenzitten met de aangestelde aannemer en een planning opmaken. Meer info over de exacte timing van de werken kan je terugvinden op deze pagina van zodra die beschikbaar is.