Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger fietsen op de Baan naar Bree ter hoogte van de Smeetshofweg en Erpekommerweg

Veiliger fietsen op de Baan naar Bree ter hoogte van de Smeetshofweg en Erpekommerweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N73

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in Peer op de Baan naar Bree (N73) aanpassingen uit aan het kruispunt met de Erpekommerweg en de Smeetshofweg. De wijzigingen moeten de verkeersveiligheid en het gebruikscomfort voor fietsers op het kruispunt verhogen. 

Wat en waarom?

Veilige oversteekplaatsen en compactere kruisingen

We leggen twee veilige fietsoversteekplaatsen aan op de Baan naar Bree, aan beide zijden van het kruispunt. Fietsers steken er in twee tijden over, via een middeneiland. Het dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de Smeetshofweg wordt breder aangelegd (2 meter i.p.v. 1,5 meter).

We leggen de aansluiting van de Smeetshofweg en de Erpekommerweg op de Baan naar Bree compacter aan. De middeneilanden op de twee zijstraten verdwijnen, waardoor de kruising voor fietsers korter wordt. De vrijgekomen ruimte wordt aangevuld met nieuw groen. De verwijderde bomen op de middeneilanden worden volgend plantseizoen opnieuw aangeplant.

De bushaltes aan beide zijden van de kruising worden toegankelijker aangelegd. Tot slot vernieuwen we de wegverharding op de rijweg van het kruispunt.

Verbinding tussen woonkernen en bedrijven

De Baan naar Bree is een drukke verkeersverbinding, ook wat fietsverkeer betreft. De aanpassingen moeten voor een aangenamere fietsverbinding zorgen van en naar de winkels op de “Meubelboulevard”, bedrijvenzone Laarderheide, vakantiepark Erperheide en woonkernen Peer, Grote-Brogel en Erpekom. 

Timing en impact?

Minderhinder-maatregelen 

  • De zijstraten Smeetshofweg en Erpekommerweg zijn onderbroken tot de week van 12 december.
    • Lokaal verkeer volgt een omleiding via de achterliggende straten.
  • Fietsers op de Baan naar Bree kunnen de werken voorbijrijden in beide richtingen.
    • Zij worden mogelijks naar het fietspad aan de overzijde geleid.
  • Gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
    • Mogelijks geldt een bepaalde periode beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten
  • Bushaltes van De Lijn blijven bediend, zij het via tijdelijke haltes net buiten de werfzone.

In de loop van de week van 12 december worden de tijdelijke maatregelen opgeheven. 

Indien nodig voert de aannemer bepaalde werkzaamheden ’s avonds of in een weekend uit, zoals het aanbrengen van de bovenste asfaltlaag en wegmarkeringen. Die werken kunnen enige geluidshinder opleveren voor omwonenden.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier