Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger en comfortabeler dubbelrichtingsfietspad op gedeelte Ringlaan

Veiliger en comfortabeler dubbelrichtingsfietspad op gedeelte Ringlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N13

Wat en waarom?

Vernieuwing gedeelte fietssnelweg F5

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in december enkele structurele ingrepen uit op een gedeelte van de Ringlaan (N13) in Herentals om het fietscomfort te verhogen. Het fietspad aan de kant van het Albertkanaal maakt deel uit van de fietssnelweg F5 tussen Antwerpen en Hasselt, maar voldoet nog niet aan de vereiste kwaliteitsnormen. Over een afstand van een kilometer vanaf het kruispunt met de Lierseweg en Hemeldonk tot aan het kruispunt met de Herenthoutseweg wordt het fietspad daarom vernieuwd.

Op dat gedeelte van de Ringlaan verminderen we het aantal rijstroken naar één rijstrook in elke rijrichting, waardoor het wegbeeld aansluit bij dat van de Lierseweg. Hierdoor kan ook het kruispunt aan de kant van Hemeldonk compacter worden gemaakt. De vrijgekomen ruimte op de Ringlaan gebruiken we om het fietspad aan de kant van het Albertkanaal te verbreden tot drie meter. We plaatsen bovendien betonnen scheidingsblokken tussen het fietspad en de rijstrook voor autoverkeer. Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde (kant kanaal) voldoet zo straks aan de kwaliteitsnormen voor fietssnelwegen.

Vlotte en veilige overgang met fietssnelweg

Om te zorgen voor een vlotte fietsverbinding ter hoogte van de Herenthoutseweg verbinden we het nieuwe dubbelrichtingsfietspad met het jaagpad. Op het kruispunt met Hemeldonk maken we een veilige overgang naar de fietssnelweg en krijgen fietsers bijkomende (opstel)ruimte. Al deze ingrepen vormen een aanzienlijke verbetering van het rijcomfort en de veiligheid van de fietsers.

Timing en impact?

Start werken op donderdag 9 december

Op donderdag 9 december start de aannemer met de aanpassingswerken aan de zuidzijde - kant van het kanaal - van de Ringlaan en dit vlak na het kruispunt met de Lierseweg en Hemeldonk tot aan het kruispunt met de Herenthoutseweg. De werken duren ongeveer 10 dagen. Vermoedelijk is de aannemer klaar tegen maandag 20 december.

Fietsverkeer rijdt in beide richtingen aan de overkant

Aan de kant van het kanaal waar er wordt gewerkt, is het fietspad afgesloten. Fietsers kunnen in beide richtingen over het fietspad aan de overkant van de Ringlaan rijden.

Omleiding gemotoriseerd verkeer via E313

Tijdens de werken aan de kant van het Albertkanaal (zuidzijde), is er vanaf het kruispunt met de Herenthoutseweg enkel verkeer mogelijk langs de werfzone richting het kruispunt met de Lierseweg. Omgekeerd, om naar het centrum van Herentals, Lille, Kasterlee, Geel of Olen te rijden, volg je de omleiding via de E313 vanaf afrit 20 Herentals-West tot aan afrit 22 Herentals-Oost om vervolgens de Koning Boudewijnlaan (N152) te nemen richting de ring van Herentals.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer richting Lille, Kasterlee en Olen tijdens werken op Ringlaan.

Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. De werken in Herentals worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier