Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden voor Steenweg richting Hasselt op grondgebied Alken

Veilige fietspaden voor Steenweg richting Hasselt op grondgebied Alken

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N722

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om op termijn de N722 Steenweg in Alken te vernieuwen, tussen de gemeentegrenzen van Sint-Truiden en de Hasseltse deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk. De nadruk ligt op veilig fietsverkeer en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Rioolbeheer Fluvius wil gelijktijdig een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Ook de N722 richting Sint-Truiden wordt in fases gelijkaardig vernieuwd. Op termijn moet zo de volledige Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt over een afstand van 11 kilometer uitgerust zijn met veilige fietspaden. Een concrete uitvoering is echter pas voor de volgende jaren.

Wat en waarom?

Situering en context

De N722 is een gewestweg die Hasselt met Alken en Sint-Truiden verbindt. Deze historische verbindingsweg wordt in de volksmond ook wel de ‘Oude Baan’ genoemd. De functie voor doorgaand verkeer is ondertussen overgenomen door de parallel gelegen N80 Expressweg. De steenweg is daarentegen wel nog belangrijk voor fietsers en het openbaar vervoer, en voor de ontsluiting van bewoners en lokale handel. 

Een deel van het studiegebied bevindt zich op grondgebied Alken en omvat de N722 Steenweg tussen de gemeentegrens met Sint-Truiden (ter hoogte van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede) en de grens met Hasselt (deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk). Omgerekend in afstand gaat om iets meer dan 5 kilometer. 

De volledige studiezone gaat nog ruimer en beslaat ook de N722 Hasseltsesteenweg op grondgebied Sint-Truiden, vanaf de grens met Alken tot iets voorbij de rotonde richting Melveren en Terbiest. Het volledige onderzoeksgebied van de N722 strekt zich daardoor uit over bijna 11 kilometer. 

Omwille van de ruimtelijke samenhang met de N722, wordt ook het stuk van de N759 Nachtegaal in Kortenbos (Sint-Truiden) heringericht, tussen de Steenweg en de N80. 

N722 fietspaden - Alken

Doelstellingen

De N722 werd gecategoriseerd als een secundaire weg type III, met als belangrijkste functie de promotie van veilig fietsverkeer en vlot openbaar vervoer. De huidige wegrichting is daar echter niet op voorzien. De fietspaden zijn aanliggend en onvoldoende breed. En ook de bushaltes zijn niet uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen van De Lijn. Het rechtlijnige profiel van de rijweg werkt bovendien te hoge snelheden in de hand. 

AWV heeft daarom de ambitie om de N722 Hasseltsteenweg/Steenweg in Sint-Truiden en Alken te vernieuwen. De doelstellingen zijn daarbij meerledig: 

  • meer fietsveiligheid, dankzij de aanleg van conforme fietspaden en beveiligde fietsoversteekpunten; 
  • een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes;
  • meer veiligheid voor de gemotoriseerde weggebruiker, dankzij o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect);
  • een duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. 

Comfortabele fietspaden, vrijliggend of verhoogd

De vernieuwing van de N722 beoogt vooral meer fietsveiligheid, door de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur. Aan weerskanten van de Steenweg in Alken komen voldoende brede enkelrichtingsfietspaden in asfalt. De uitvoering verschilt naargelang het snelheidsregime: in de zone 50 km/u zijn de fietspaden aanliggend verhoogd, terwijl ze in de zone 70 km/u vrijliggend zijn. In de bebouwde kom worden er voetpaden voorzien. 

Op belangrijke knooppunten, bijvoorbeeld ter hoogte van de Sint-Jorisstraat, komen er beveiligde fietsoversteekpunten via een middeneiland. Zo kunnen fietsers veilig in twee tijden oversteken.  

Op termijn moet de volledige steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt uitgerust zijn met veilige fietspaden. De gewestweg immers een belangrijke route voor zowel de functionele (woon- werkverkeer) als de recreatieve fietser (toeristisch). 

Veilige rijweg

Op de Steenweg in Alken geldt een maximumsnelheid van 70 km/u. Voor de verkeersveiligheid zal op sommige stukken de snelheid afgebouwd worden naar 50 km/u. Dat is concreet het geval tussen de Sint-Jorisstraat en de Lindestraat. Het profiel van de rijweg moet die overgang beklemtonen door een asverschuiving waarbij de rijweg aan beide kanten uitbuigt. We spreken in dat geval van een poorteffect. Ook ter hoogte van de grens met Sint-Lambrechts-Herk wordt een poort voorzien. 

Het met verkeerslichten geregeld kruispunt met de N754 Stationsstraat/Onze-Lieve-Vrouwstraat valt binnen de projectzone en wordt mee vernieuwd. Rondom het kruispunt komen vrijliggende fietspaden met opstelzones. AWV zal ook de lichtenregeling herbekijken met het oog op een conflictvrije verkeersafwikkeling. 

De toplaag van de Steenweg wordt waar nodig vernieuwd in asfalt

Toegankelijke bushaltes

Langs de N722 in Alken en Sint-Truiden bevinden zich heel wat halteplaatsen, wat ook het belang van het openbaar vervoer op deze as onderstreept. Door de Vervoerregio Limburg wordt de haltespreiding geoptimaliseerd. Dat wil zeggen dat sommige haltes zullen worden afgeschaft (wegens weinig gebruikt) of worden samengevoegd. 

Het ontwerp van de bushaltes gebeurt volgens de richtlijnen van De Lijn. In de zone 70 stopt de bus langs de weg, in een bushaven, terwijl in de zone 50 de bus op de weg zelf halteert. De haltes worden aangelegd met oog voor comfort en toegankelijkheid. Ze zijn uitgerust met een schuilhuisje, afvalbak en een fietsenstalling. 

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal in verschillende fases de riolering vernieuwen. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert.

De PDF-plannen van de N722 Steenweg die u hieronder kan bekijken, zijn voorontwerpplannen. Het gaat om voorlopige plannen die nog geen rekening houden met opmerkingen en suggesties van bewoners en handelaars tijdens de infosessie.

Timing en impact?

Start- en projectnota afgerond 

In 2017 heeft AWV een startnota opgemaakt voor het volledige studiegebied van de N722 in Sint-Truiden en Alken. Die startnota geeft een ruimtelijke analyse van het gebied en formuleert verschillende scenario’s voor de weginrichting. 

In 2020 heeft het studiebureau Sweco de startnota uitgewerkt tot een projectnota, met daarin ook al de eerste technische plannen in voorontwerp voor de eerste uitvoeringsfase Alken (zie ook kaartje hogerop): van de gemeentegrens met Hasselt tot en met het kruispunt met de N754 Onze-Lieve-Vrouwstraat en Stationsstraat .      

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de nieuwe weginrichting, met vrijliggende fietspaden en asverschuivingen, moet plaatselijk het openbaar domein verbreed worden. Dat betekent concreet dat een groot aantal beperkte voortuinstroken verworven moeten worden door het Vlaams Gewest.      

AWV zal de eigenaars persoonlijk contacteren en informeren, wanneer de ontwerpplannen grotendeels definitief zijn. De grondverwervingen voor fase 1 van het projectgebied in Alken starten medio 2021.  De onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest neemt persoonlijk contact op met de betrokkenen.

Parallel zal Fluvius ook de dossiers opstarten voor de gescheiden riolering. Een afkoppelingsdeskundige verleent daarbij straks gratis advies voor het scheiden van regen- en afvalwater per perceel. Meer info van Fluvius volgt.

Start gefaseerde uitvoering te bepalen

Een vooruitblik op de start van de werken is nu nog niet aan de orde. Veel zal afhangen van de voorgaande stappen, waaronder de grondverwervingen. AWV moet ook nog de concrete uitvoeringsbudgetten vastleggen. Om die redenen is een concrete startdatum voorlopig onduidelijk. Het volledige project zal alleszins gefaseerd worden uitgevoerd op lange termijn. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Online contactformulier