Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden voor Steenweg richting Hasselt op grondgebied Alken

Veilige fietspaden voor Steenweg richting Hasselt op grondgebied Alken

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N722

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de Steenweg (N722) in Alken vernieuwen, tussen de grenzen van Sint-Truiden en Sint-Lambrechts-Herk. De focus ligt op veilig fietsverkeer en een opwaardering van het openbaar vervoer. Rioolbeheer Fluvius legt gescheiden riolering aan. Op termijn is de Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt over bijna 11 kilometer uitgerust met veilige fietspaden want ook in Sint-Truiden vernieuwt AWV de N722. De werken verlopen in fases en starten half maart 2024.

Wat en waarom?

Situering en context

Het projectgebied in Alken omvat de Steenweg tussen de grenzen met Sint-Truiden (ter hoogte van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede) en Sint-Lambrechts-Herk. Dat is iets meer dan 5 kilometer. 

Fase 1 loopt vanaf de gemeentegrens tot aan het kruispunt met de Stationsstraat/Onze-Lieve-Vrouwestraat. De volgende zone is nog in studiefase.  

N722 fietspaden - Alken

Doelstellingen

  • Meer fietsveiligheid door conforme fietspaden en beveiligde fietsoversteekpunten;
  • Vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes;
  • Meer veiligheid voor gemotoriseerde weggebruikers door o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect);
  • Duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering, eerste werken in de loop van 2024

AWV werkt in fases om de impact op de omgeving te milderen. Half maart start fase 1 (zie plan hierboven) aan de kant met de oneven huisnummers:

  • Eerst maakt de aannemer de zone bouwrijp.
  • Vervolgens verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen kun kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telecom en water. 

Zo'n 6 maanden later volgt hetzelfde stramien aan de kant met de even huisnummers. Volgens de verwachting zijn de nutsmaatschappijen begin 2025 klaar. Daarna starten de infrastructuurwerken.  

Ruim voor de start van effectieve heraanleg in 2025 informeren we de bewoners over de werken en de bijhorende maatregelen.