Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden langs de Schaarbeeklei

Veilige fietspaden langs de Schaarbeeklei

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N1

UPDATE 11/10/21: sinds 13 september werken we aan de verkeerslichten en de verlichtingspalen. Die werken gaan gepaard met weinig hinder. In de week van 11 oktober (niet de week van 4 oktober, zoals eerder gemeld werd hier) start de aannemer met de aanpassingen aan de weginfrastructuur. Eerst zal hij ongeveer drie weken lang werken in de rijrichting van Vilvoorde. Het autoverkeer zal vertragingen ondervinden en op de weghelft van de rijrichting Vilvoorde zullen lokaal parkeerstroken afgesloten worden. De werken starten op 11 oktober ter hoogte van de Parkstraat, m.a.w. aan de "kant Vilvoorde" van de werfzone. 

Wat en waarom?

Nieuwe indeling van de rijweg, bredere fietspaden

Wegen en Verkeer past de inrichting van de Schaarbeeklei aan om de veiligheid van fietsers te verhogen. Momenteel liggen er tussen het kruispunt van de Generaal Lemanstraat / Diegemstraat en dat van de Koepoortstraat smalle fietspaden vlak naast de rijweg. Door de rijweg op dit ruim twee kilometer lange stuk opnieuw in te delen, maken we in beide rijrichtingen ruimte vrij voor bredere en volwaardige fietspaden.

Deze aanpassingen gebeuren in afwachting van een grote, ingrijpende herinrichting van de Schaarbeeklei. De nodige kredieten zijn gebudgetteerd om in 2023 een studiebureau aan te stellen dat een ontwerpstudie zal uitvoeren, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer de grote herinrichting effectief zal uitgevoerd worden. Zodra er meer geweten is over de ontwerpstudie, laten we dat weten via www.wegenenverkeer.be/studies

Het project in kaart. Klik op de groene knop om de aanklikbare kaart te bekijken.

Fietspad tussen voetpad en parkeerstrook

Na de werken rijden fietsers in heel de zone op een fietspad van minstens 2 meter breed. De fietspaden komen meestal tussen parkeerstrook en het voetpad te liggen, zodat fietsers volledig afgeschermd zijn van het autoverkeer.

 

Eén rijstrook in plaats van twee

Om ruimte te creëren voor de fietsers, moet de rijweg voor auto’s smaller worden. Na de aanpassingen blijft er maar één rijstrook in elke richting over. Enkel waar het nodig is voor de doorstroming van het verkeer - zoals aan het kruispunt met de Parkstraat - blijven er twee rijstroken. 
 

N1 Vilvoorde Schaarbeeklei voor en na

In plaats van smalle fietspaden naast de rijweg komen er brede en duidelijk afgescheiden fietspaden in elke richting. Waar mogelijk komt de parkeerstrook tussen de fietsers en auto's te liggen.

De parkeerstroken langs de Schaarbeeklei blijven bijna overal behouden. Enkel tussen de Machelenstraat en de Parkstraat moet de parkeerstrook richting Vilvoorde verdwijnen, omdat er daar onvoldoende plaats beschikbaar is.

Nieuwe, comfortabele bushaltes

Ter hoogte van de Marie Joséwijk leggen we ook twee nieuwe bushaltes aan, eentje richting Brussel en eentje richting Vilvoorde. De bushaltes krijgen verhoogde perrons en nieuwe bushokjes. De bus zal voortaan ook op de rijweg stoppen, zo rijdt hij stipter.

Timing en impact?

Werken van midden september tot eind december

In de week van 13 september starten we met aanpassingen aan de verkeerslichten en verlichtingspalen tussen de Machelenstraat en de Lemanlaan. De verlichtingspalen verplaatsen we naar de middenberm en we installeren energiezuinige ledverlichting. Vanaf begin oktober start de herindeling van de rijweg. We starten aan het kruispunt met de Parkstraat en werken zo richting Brussel. De werken duren tot half december 2021. 

Fasering: eerst weghelft richting Vilvoorde, dan weghelft richting Brussel 

Vanaf 4 oktober, zal er gewerkt worden op de weghelft in de rijrichting van Vilvoorde. Die fase zal ongeveer drie weken duren. In een tweede fase zal er ongeveer drie weken in de rijrichting van Brussel gewerkt worden.

Verkeershinder

 • Voetgangers en fietsers: voor voetgangers en fietsers is er altijd een veilige doorgang langs de Schaarbeeklei. 
 • Autoverkeer
  • Waar nodig wordt tijdens de werken één van de twee rijstroken ingenomen. Het autoverkeer kan altijd doorrijden over een versmalde rijstrook.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u ter hoogte van de werf. 
 • Bereikbaarheid
  • De parkeerstrook zal tijdelijk niet beschikbaar zijn in de zone waar gewerkt wordt: vanaf 11 oktober (niet vanaf 4 oktober zoals hier eerder gemeld werd), drie weken lang op de weghelft in de rijrichting van Vilvoorde en daarna drie weken lang op de weghelft in de rijrichting van Brussel.
  • De aannemer zorgt ervoor dat handelszaken en inritten van woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven.