Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden langs de Schaarbeeklei

Veilige fietspaden langs de Schaarbeeklei

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N1

UPDATE 17/03/22: de aannemer moet nog op verschillende plaatsen de markeringen afwerken en de rijweg een nieuwe asfaltlaag geven. Die werken zullen voor een groot stuk 's avonds en 's nachts gebeuren, om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De timing hiervan ligt nog niet vast. Zodra we meer weten, lees je dat op deze pagina.

Wat en waarom?

Nieuwe indeling van de rijweg, bredere fietspaden

Wegen en Verkeer past de inrichting van de Schaarbeeklei aan om de veiligheid van fietsers te verhogen. Momenteel liggen er tussen het kruispunt van de Generaal Lemanstraat / Diegemstraat en dat van de Koepoortstraat smalle fietspaden vlak naast de rijweg. Door de rijweg op dit ruim twee kilometer lange stuk opnieuw in te delen, maken we in beide rijrichtingen ruimte vrij voor bredere en volwaardige fietspaden.

Deze aanpassingen gebeuren in afwachting van een grote, ingrijpende herinrichting van de Schaarbeeklei. De nodige kredieten zijn gebudgetteerd om in 2023 een studiebureau aan te stellen dat een ontwerpstudie zal uitvoeren, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer de grote herinrichting effectief zal uitgevoerd worden. Zodra er meer geweten is over de ontwerpstudie, laten we dat weten via www.wegenenverkeer.be/studies

Het project in kaart. Klik op de groene knop om de aanklikbare kaart te bekijken.

Fietspad tussen voetpad en parkeerstrook

Na de werken rijden fietsers in heel de zone op een fietspad van minstens 2 meter breed. De fietspaden komen meestal tussen parkeerstrook en het voetpad te liggen, zodat fietsers volledig afgeschermd zijn van het autoverkeer.

 

Eén rijstrook in plaats van twee

Om ruimte te creëren voor de fietsers, moet de rijweg voor auto’s smaller worden. Na de aanpassingen blijft er maar één rijstrook in elke richting over. Enkel waar het nodig is voor de doorstroming van het verkeer - zoals aan het kruispunt met de Parkstraat - blijven er twee rijstroken. In de volledige projectzone wordt bovendien een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd. Vandaag geldt op Vlaams grondgebied nog een snelheidsbeperking van 70 km/u.
 

N1 Vilvoorde Schaarbeeklei voor en na

In plaats van smalle fietspaden naast de rijweg komen er brede en duidelijk afgescheiden fietspaden in elke richting. Waar mogelijk komt de parkeerstrook tussen de fietsers en auto's te liggen.

De parkeerstroken langs de Schaarbeeklei blijven bijna overal behouden. Enkel tussen de Machelenstraat en de Parkstraat moet de parkeerstrook richting Vilvoorde verdwijnen, omdat er daar onvoldoende plaats beschikbaar is.

Nieuwe, comfortabele bushaltes

Ter hoogte van de Marie Joséwijk leggen we ook twee nieuwe bushaltes aan, eentje richting Brussel en eentje richting Vilvoorde. De bushaltes krijgen verhoogde perrons en nieuwe bushokjes. De bus zal voortaan ook op de rijweg stoppen, zo rijdt hij stipter.

Timing en impact?

Werken van midden september tot voorjaar 2022

Van begin oktober tot midden november 2021 werkte de aannemer op de weghelft richting Brussel. Daarna startte hij op de weghelft richting Brussel. Volgens de huidige planning duren de werken tot voorjaar 2022.

Verkeershinder

 • Voetgangers en fietsers: voor voetgangers en fietsers is er altijd een veilige doorgang langs de Schaarbeeklei. 
 • Autoverkeer
  • Waar nodig wordt tijdens de werken één van de twee rijstroken ingenomen. Het autoverkeer kan altijd doorrijden over een versmalde rijstrook.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u ter hoogte van de werf. 
 • Bereikbaarheid
  • De parkeerstrook zal tijdelijk niet beschikbaar zijn in de zone waar gewerkt wordt.
  • De aannemer zorgt ervoor dat handelszaken en inritten van woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven.