Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden en overzichtelijke kruispunten op Breeërsteenweg in Kinrooi

Veilige fietspaden en overzichtelijke kruispunten op Breeërsteenweg in Kinrooi

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N73

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N73 Breeërsteenweg in Kinrooi te vernieuwen, vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree. De fietspaden worden er vernieuwd en de kruispunten heringericht, met het oog op meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. In het najaar 2020 starten de gesprekken voor de grondverwervingen die in grote mate de verdere timing van het traject zullen bepalen. 
 

Wat en waarom?

Situering en context

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting, tussen Tessenderlo en de grens met Nederland. Het is een belangrijke verbindingsweg voor verschillende steden en gemeente gelegen op die as, waaronder Bree, Peer, maar ook Kinrooi waar onze projectzone zich bevindt. 

Het projectgebied in de gemeente Kinrooi omvat meer concreet het stuk van de N73 Breeërsteenweg, tussen kruispunt Kerkhofstraat x Kloosterstraat (begin bebouwde kom) en het einde van de bebouwing, richting Bree.  

N73 Kinrooi situering werfzone

Doelstellingen

Het nieuwe ontwerp voor de N73 in Kinrooi heeft drie duidelijke doelstellingen:

  1. Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers door de aanleg van vrijliggende of verhoogde fietspaden en veilige oversteekplaatsen. 
  2. Meer veiligheid voor gemotoriseerd verkeer door een betere uitwerking van de kruispunten en een middenberm als ‘toegangspoort’ bij het begin van de zone 50 km/u.
  3. Duurzaam waterbeheer dankzij een maximale afkoppeling van regen- en afvalwater via een gescheiden rioleringsstelsel. 

Veilige fietspaden, vrijliggend of verhoogd

De fietsvoorzieningen langs de N73 zijn vandaag onvoldoende veilig. AWV zal daarom de fietspaden aan weerskanten van de Breeërsteenweg vernieuwen en in asfalt heraanleggen. Afhankelijk van het snelheidsregime zijn de fietspaden vrijliggend of aanliggend verhoogd. 

Overzichtelijke kruispunten  

Binnen gedeeltes van de projectzone zal de rijweg in asfalt worden heraangelegd. Verder zal AWV de verschillende kruispunten op het tracé verkeersveiliger maken, met bedoeling de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen. 

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal, in samenwerking met Aquafin, gelijktijdig de riolering vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

Lees verder onder de tab 'Toekomstbeeld', voor meer uitleg over het nieuwe ontwerp. 

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van de fietspaden en de middenberm moet het openbaar domein op heel wat plaatsen verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privé-eigendom verworven moeten worden. De gesprekken met de eigenaars zullen in het najaar van 2020 starten

De onderhandelingen over de grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. Pas wanneer de grondverwervingen rond zijn, kan ook het definitief ontwerpplan worden opgemaakt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er zal bovendien ook nog een aanbestedingsprocedure moeten lopen om de opdracht aan een aannemer te gunnen. 

Start uitvoering onduidelijk

De effectieve start van de werken is sterk afhankelijk van de voorgaande stappen en om die reden nog onduidelijk. Net zoals de precieze werkmethode en de minderhinder-maatregelen dat zijn.