Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietsoversteken op Diestersteenweg

Veilige fietsoversteken op Diestersteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N2

AWV werkt aan veilige fietsoversteekplaatsen op de Diestersteenweg (N2) in Hasselt, ter hoogte van de aansluitingen met de Oudestraat en van Veldekelaan. Op beide locaties worden er fietsoversteken met middeneiland en omegabeugels voorzien. 

Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid voor fietsers en andere weggebruikers

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Met het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA, wil de overheid via kleine en gerichte ingrepen gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale besturen, academische wereld en onderzoeksinstellingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering.

In Limburg willen we op korte termijn meer dan 50 projecten realiseren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten. Het doel? Meer verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers, en een vlotte doorstroming

Meer weten over MIA? Surf naar www.vlaanderen.be/mia.

Nieuwe fietsoversteekplaatsen aan Oudestraat en van Veldekelaan in Spalbeek

Aan de Oudestraat komt er zowel aan de oost- als aan de westzijde een oversteekplaats voor fietsers. Beide oversteken worden voorzien van heldere verlichting boven de weg. Ook het fietspad wordt aan de kruising met de gewestweg aan weerskanten vernieuwd.

De fietsoversteek aan de van Veldekelaan wordt als één dubbelrichtingsoversteekplaats, aan de oostzijde, ingericht. Het fietspad aan de kruising met de gewestweg wordt bijgevolg ook aangepast om tweerichtingsverkeer voor fietsers richting deze oversteekplaats mogelijk te maken.

Aan beide kanten van de rijweg worden de parkeerstroken ingekort om een opstelzone voor overstekende fietsers te creëren, de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen te vergroten, en fietsers te beveiligen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van vergunde inritten.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken starten maandag 27 februari 2023 en zullen ca. 2 weken duren.

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Minderhinder-maatregelen: gemotoriseerd verkeer over aangepaste rijstrook, fietsers langs één zijde op de gewestweg

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. 

  • Voetgangers en fietsers zullen zich tijdelijk, in twee richtingen, langs één zijde van de N2 kunnen verplaatsen.
  • Gemotoriseerd verkeer wordt over een aangepaste rijstrook van de Diestersteenweg geleid.
  • Woningen en handelszaken blijven tijdens de werken bereikbaar.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier