Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietsoversteekplaats op André Dumontlaan (N730) in As

Veilige fietsoversteekplaats op André Dumontlaan (N730) in As

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

As

Weg

N730

Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid voor fietsers en andere weggebruikers

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Met het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA, wil de overheid via kleine en gerichte ingrepen gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale besturen, academische wereld en onderzoeksinstellingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering.

In Limburg willen we op korte termijn maar liefst 50 projecten realiseren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten. Het doel? Meer verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers, en een vlotte doorstroming

Meer weten over MIA? Surf naar www.vlaanderen.be/mia.

 

Nieuwe fietsoversteek tussen Ziepstraat en Nieuwstraat

Op de André Dumontlaan wordt een veilige dubbelrichtingsfietsoversteek met middeneiland voorzien. AWV vernieuwt ook het fietspad langs beide zijden van de André Dumontlaan ter hoogte van de Ziepstraat en Nieuwstraat. Daar geldt er straks plaatselijk tweerichtingsverkeer voor de fietsers langs de gewestweg. De tak Ziepstraat wordt heringericht met een ruime opstelzone voor fietsers, groenzone, en een ingesnoerde aansluiting voor het gemotoriseerd verkeer. Verder worden er nog korte fietssuggestiestroken op beide zijstraten richting de André Dumontlaan aangebracht.

Om de veiligheid en leesbaarheid van het kruispunt verder te verhogen, werden er nog bijkomende maatregelen genomen op het kruispunt zoals aangepaste markeringen, een verkeersbord waarop de gewijzigde verkeerssituatie wordt aangekondigd, een nieuwe reflecterende zuil op het middeneiland, terugplaatsing van de beschadigde omegabeugels, enkele wegdekreflectoren aan de zuidzijde, verdere snoeiwerken en de plaatsing van een smiley-bord.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken starten op maandag 14 november 2022. Er wordt in twee fases gewerkt om de hinder te beperken. Eerst starten de werken aan de Ziepstraat, vervolgens volgen de werken nabij de Nieuwstraat. Begin 2023 worden de werken afgerond.

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer N730, Ziepstraat/Nieuwstraat afgesloten en omleiding

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

  • Doorgaand verkeer op de André Dumontlaan blijft tijdens beide fases beurtelings mogelijk met tijdelijke verkeerslichten. De Ziepstraat en een gedeelte van de Nieuwstraat worden tijdens de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners volgen een lokale omleiding. 
  • Er geldt eveneens een snelheidsbeperking van 50 km/uur in de werkzone.
  • Voetgangers en fietsers ondervinden weinig hinder van de werken. Zij kunnen hun traject telkens in twee richtingen verder zetten langs de zijde waar niet gewerkt wordt. 

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier