Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fiets- en voetgangersoversteken en nieuwe verkeerslichten op kruispunt Kroonwinningstraat

Veilige fiets- en voetgangersoversteken en nieuwe verkeerslichten op kruispunt Kroonwinningstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R71

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit najaar het kruispunt van de Gouverneur Roppesingel (R71) met de Kroonwinningstraat in Hasselt. Het kruispunt wordt heringericht met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, en slimme verkeerslichten. Door deze ingrepen zal het kruispunt in de toekomst veiliger zijn voor alle weggebruikers.

De eerste werkzaamheden starten midden september. Begin november zou het project klaar moeten zijn.

Wat en waarom?

Kleine ingrepen zorgen voor grotere verkeersveiligheid

De aanpassing van de verkeerslichtenregeling zal er voor zorgen dat er geen conflictsituaties meer mogelijk zullen zijn tussen het doorgaand verkeer op de Grote Ring en de weggebruikers die linksaf naar de Kroonwinningstraat willen rijden. 

De fietsers en voetgangers zullen overal op het kruispunt conflictvrij kunnen oversteken, wanneer ze op de knop drukken.  

Door de aanpassing van de middenbermen en de vier hoeken van het kruispunt, zal de snelheid van het afdraaiende verkeer van en naar de Kroonwinningstraat verlagen. Naast deze aanpassingen zullen de omliggende fietspaden worden vernieuwd

De combinatie van deze ingrepen moet de verkeersveiligheid en het rijcomfort op het kruispunt gevoelig verhogen voor alle weggebruikers

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering om hinder te beperken

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de hinder tijdens deze werken zo sterk mogelijk beperken door deze gefaseerd uit te laten voeren. 

Voorbereidende werkzaamheden

Midden september starten de voorbereidende werkzaamheden rond het kruispunt. Dan worden o.a. leidingen geplaatst en tijdelijke verkeerslichten geïnstalleerd. Deze zullen het verkeer tijdens de herinrichtingswerken in goede banen leiden. Gedurende deze werken zal de aannemer hooguit 1 rijstrook in beslag nemen en dit buiten de spitsuren. 

Herinrichting kruispunt

Maandag 5 oktober gaan de herinrichtingswerken van start waarbij aan beide zijden van het kruispunt de toegang tot de Kroonwinningstraat en de bijhorende fietspaden worden heraangelegd en de middenbermen worden aangepast. 

Er wordt twee weken gewerkt aan elke kant van het kruispunt: eerst aan de noordkant (binnensingel), aansluitend aan de zuidkant (buitensingel). Gedurende deze werken kan het verkeer op de Gouverneur Roppesingel (R71) steeds in beide richtingen over twee rijstroken blijven rijden. De aannemer zal soms één afslagstrook in beslag nemen. Maar dit gebeurt enkel buiten de spitsuren en met uitzondering van woensdagmiddagen (11.30 uur - 13.00 uur). De Kroonwinningstraat blijft aan beide zijden steeds bereikbaar van en naar de Grote Ring door middel van een tijdelijke verkeerslichtenregeling. 

De meeste fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone, maar er zijn ook enkele lokale omleidingen. Het fietsverkeer op de binnensingel komende vanaf de Maastrichtersteenweg, dient tijdens de eerste fase de Kroonwinningstraat te bereiken via de Ilgatlaan. Gedurende de tweede fase geldt er voor fietsers op de buitensingel, komende vanaf de Luikersteenweg, een lokale omleiding via de Langveldstraat. 

Nachtelijke asfaltwerken

Tegen het einde van de werken zal de aannemer tenslotte aan beide zijden van het kruispunt het asfalt van de aansluitingen van de Kroonwinningstraat vernieuwen. Om de verkeershinder te beperken zullen deze werken tijdens 2 werknachten gebeuren (tussen 20.00 uur en 06.00 uur). Op de Grote Ring kan het verkeer dan in beide richtingen blijven rijden over versmalde rijstroken. De Kroonwinningstraat wordt aan beide zijden tijdelijk afgesloten ter hoogte van het kruispunt. Voor deze weggebruikers wordt dan een omleiding voorzien. Ook fietsers volgen dan een lokale omleiding.

Instellen verkeerslichten

Afsluitend zal AWV nog de nieuwe verkeerslichten instellen. Hierbij zullen de lichten tijdelijk buiten werking zijn. Deze werken gebeuren ook buiten de spitsuren. 

Begin november zou het volledige project afgerond moeten zijn. 

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is dus mogelijk dat de planning nog wijzigt.

Dienstverlening De Lijn

Deze werken hebben ook een impact op de dienstverlening van De Lijn. Op www.delijn.be vindt u steeds de meest recente informatie over het openbaar vervoer in uw omgeving.
Via www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief kan u zich ook inschrijven om automatisch op de hoogte te blijven van wijzigingen in het schema van uw specifieke buslijn

Contacteer ons

Contact
afdeling Wegen en Verkeer Limburg
Adres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt
Telefoon
011/74 23 00

CONTACTFORMULIER